DGBC en partners volop vertegenwoordigd tijdens de Week van de Circulaire Economie

Van 7 februari t/m 12 februari vindt de Week van de Circulaire Economie plaats. Tijdens de week laten DGBC en diverse partners zien hoe circulair bouwen in de praktijk werkt en krijgen de beste voorbeelden een podium.

De week opent op 7 februari met de Nationale Conferentie Circulaire Economie. De online conferentie biedt een dag lang inspiratie en verdieping met betrekking tot een breed scala aan circulaire thema’s. Programmamanager circulariteit Ruben Zonnevijlle schuift tijdens de tweede ronde aan als expert bij de deelsessie over circulaire installaties.

DGBC over losmaakbaarheid en restwaarde in de praktijk

Het thema van de week luidt; Actieplan voor de toekomst. Dat sluit goed aan bij de ambitie van DGBC om de circulaire bouweconomie concreet te maken en de transitie te versnellen. Dat doen we onder andere door circulariteit meetbaar en toepasbaar te maken. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de bouw, die DGBC introduceerde met het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’.

Op donderdag 10 februari organiseert DGBC een webinar over losmaakbaarheid en restwaarde in de praktijk. De Tijdelijke Rechtbank is een van de eerste Nederlandse projecten waarbij losmaakbaarheid in de praktijk wordt gebracht. Daarom was het ook een van de pilotprojecten voor de meetmethodiek. Nu de verhuizing van de Tijdelijke Rechtbank in volle gang is, nemen Alba Concepts, cepezed, Lagemaat, RVO.nl en DGBC het proces onder de loep. Tijdens het webinar gaan de partijen dieper in op deze casus, de praktijkervaringen en lessons learned.


meld je direct aan


Houtbouw hoog op de agenda

In de transitie naar een circulaire bouwkolom is ook een belangrijke rol weggelegd voor biobased materialen. Hoe kan houtbouw bijdragen aan de oplossing voor het klimaatprobleem? En zijn de rekenregels van instrumenten zoals MPG nu goed ingericht om houtbouw te stimuleren? Wat gebeurt er met hout uit een gebouw na 75 jaar? Gaat dat in rook op of kan dit hout langdurig CO2 opslaan in een volledig circulaire economie? Tijdens het webinar ‘Houtbouw Stimuleren’ van provincies Noord- en Zuid-Holland geeft programmamanager Ruben Zonnevijlle samen met andere experts antwoord op deze vragen.

Gebouw als grondstof van morgen

Naast het stimuleren van biobased bouwen zullen we het grondstofgebruik drastisch moeten verminderen. In een circulaire bouweconomie zijn gebouwen van nu de grondstoffen van morgen. Initiatieven om hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen en -elementen te stimuleren schieten als paddenstoelen uit de grond en worden tijdens de week onder de aandacht gebracht. Zo lanceert Heijmans het platform Matching Materials, dat vraag en aanbod van bouwstoffen en materialen bij elkaar brengt. BEELEN Next opent de deuren van haar circulaire hub in Utrecht en brengt de rol van digitalisering in beeld. De Monitor Amsterdam Circulair van Gemeente Amsterdam laat zien hoe materiaalstromen zich door de hoofdstad bewegen. TBI deelt ervaringen en praktijkvoorbeelden van anders bouwen. Tot slot sluit Strukton de cirkel met circulair beton.

Een andere belangrijke ontwikkeling om het grondstofgebruik te verminderen is financieel van aard. CIRCL organiseert een sessie over Ex’Tax projecten, waarbij de belasting op arbeid verschuift naar belasting op grondstoffen.

Transitie naar een toekomstbestendige leefomgeving

‘Een circulaire bouweconomie behalen we niet door slechts andere materialen te gebruiken, maar door anders te denken, anders te meten en anders in te kopen’, stelt Duurzaam Gebouwd. In het webinar Circulair Bouwen komen de stappen en indicatoren aan bod die nodig zijn om de doelstelling ‘100 procent circulair in 2050’ te realiseren.

Maar waar staan we nu in de circulaire transitie? Vanuit CIRCL van ABN Amro wordt antwoord gegeven op deze vraag en ga je aan de slag met een actieplan voor jouw eigen organisatie. Veel organisaties nemen de Sustainable Development Goals (SDG’s) als uitgangspunt voor hun duurzaamheidsbeleid en nieuwe manieren van bouwen. PHI Factory organiseert een sessie die geheel in het teken staat van de duurzaamheidsdoelen van de VN. Als alliantiecoördinator van SDG 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ juicht DGBC dit initiatief toe.

Circulair wonen en inrichten

‘Mens en natuur moeten dichter bij elkaar komen en moeten samen leven, in symbiose’, luidt de visie van team SUM van TU Delft. Die visie weerspiegelt in hun ontwerp voor bestaande portiekflats, waarmee het team laat zien hoe we de enorme woningbouwopgave op een duurzame kunnen realiseren en de bestaande bouw kunnen verduurzamen.

Ook binnen wint circulariteit steeds meer terrein. INSIDE/INSIDE partner Vepa gaat dieper in op de ontwikkeling van circulair en biobased meubilair. Aan de hand van de ‘Hemp-stoel’ neemt de producent je mee in de transitie naar een volledig circulair bedrijfsmodel.

Meer over de Week van de Circulaire Economie

Dit is slechts een greep uit de evenementen die de bouwsector tijdens de week organiseert.  Bekijk hier het volledige programma van de Week van de Circulaire Economie.

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen