DGBC en MVO

DGBC energieneutraal verhuisd
UTS Nederland heeft DGBC op 5 en 6 februari geholpen bij de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Vlasmarkt in Rotterdam. “Die verhuizing hebben we daardoor helemaal CO2-neutraal kunnen uitvoeren. Daar zijn we uiteraard heel content mee”, reageert DGBC-directeur Stefan van Uffelen. UTS begon in 2008 met het terugdringen van de CO2-uitstoot op al haar activiteiten. Met ingang van 2012 worden alle logistieke bewegingen CO2 neutraal uitgevoerd en koopt UTS groene stroom in.

Eerste energiegegevens Vlasmarkt
DGBC richt zich op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De vestiging in een nieuw pand biedt een prachtkans om hier ook zelf aan bij te dragen. Daarom zijn er een aantal meters geïnstalleerd om ons energiegebruik inzichtelijk te maken.

Gerelateerd

Zweden & Denemarken: Ontwikkelingen in duurzame bouw- en energiesystemen biedt kansen voor Nederlanders

Zweden & Denemarken: Ontwikkelingen in duurzame bouw- en energiesystemen biedt kansen voor Nederlanders

Inschrijfmogelijkheid voor het DGBC Future Leaders Program 2021 met 2 weken verlengd

Inschrijfmogelijkheid voor het DGBC Future Leaders Program 2021 met 2 weken verlengd

Win een LCA en lidmaatschap voor INSIDE/INSIDE

Win een LCA en lidmaatschap voor INSIDE/INSIDE