DGBC: benut potentieel utiliteitsbouw om einddoel haalbaar te maken

Het Klimaatakkoord moet het potentieel in de utiliteitsbouw benutten om het doel van de sector te halen. Daarmee komt Nederland een stap dichterbij het reduceren van 49% CO2 in 2030.

Dat is de reactie van DGBC op de presentatie van de doorrekening van het Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving. Sterker nog: de doorrekeningen van het Klimaatakkoord veranderen niets aan de ambitie van DGBC. De maatschappelijke organisatie blijft werken aan het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving.

DGBC gelooft in potentie utiliteit

In de samenvatting van het rapport van het PBL staat letterlijk: De normering in de utiliteitsbouw kan naast de wijkaanpak ook tot forse emissiereductie leiden. DGBC gelooft daar heilig in. Annemarie van Doorn, directeur van DGBC zegt: “Onze achterban streeft naar transparantie en inzet op reductie van het energieverbruik binnen de utiliteitsbouw. Hiermee zorgen we voor een forse emissiereductie.” De maatschappelijke organisatie wacht niet op de uitkomsten van de wijkaanpakken maar ontwikkelt met zo'n zestig partijen uit de markt het Deltaplan Duurzame Renovatie. Zoals Martin Mooij, programmamanager van het Deltaplan Duurzame Renovatie, vertelt: “Er zijn veel bedrijven die zich aansluiten bij dit plan om als aanjagers van de energietransitie voor de gebouwde omgeving op te treden.”

Alle gebouwen Paris Proof

Paris Proof is de titel voor een gebouw dat geen CO2 meer uitstoot. Dat betekent dat gebouwen gemiddeld twee derde energie minder mogen verbruiken dan nu en dat de overgebleven energiebehoefte geheel duurzaam wordt opgewekt. DGBC heeft de weg naar die doelen voor de utiliteit en woningen vormgegeven in het Deltaplan Duurzame Renovatie. “Centraal in het plan staat de vraag hoe de gebouwde omgeving, goed voor bijna 40 procent van de CO2-emissie in Nederland, ook 40% CO2  kan reduceren. Dat kan dus door aanzienlijk minder te verbruiken”, vertelt Mooij.

De weg is ingezet

DGBC heeft zelf ook meegewerkt aan het Klimaatakkoord. Annemarie van Doorn licht de rol van DGBC toe: “Wij hebben in de werkgroep Utiliteit de uitgangspunten van het Deltaplan onder de aandacht gebracht. Hoewel we hoopten op meer ambitie, zijn wij blij dat er naar ons is geluisterd: de utiliteit heeft een enorme potentie tot besparen.” Wel is het jammer dat de norm voor verbruik niet ambitieus is doorgerekend, terwijl de kans wel wordt herkend door PBL: Bij bedrijven in de utiliteitsbouw moet normering van het energieverbruik zorgen voor de grootste emissiereductie zonder dat hiervoor subsidies beschikbaar zijn.

Kosten utiliteit

In het rapport van het PBL staat ook beschreven dat de kosten voor de utiliteit voor het verminderen van het elektriciteitsverbruik redelijk laag zijn, voor het isoleren juist hoog. Mooij begrijpt de uitleg, maar verbaast zich toch: “Het integraal verduurzamen van een gebouw is altijd het beste en daarmee gaan we over de sectoren uit het Klimaatakkoord heen. Dat is ook de kern van het Deltaplan. Een pand Paris Proof maken vraagt om een pakket maatregelen, dat zowel gas als elektriciteit bespaart; van isoleren tot zonnepanelen installeren. De utiliteit kan dat.”

Gerelateerd

ABN AMRO breidt Missie2030 uit met ambitieuze Paris Proof-norm

ABN AMRO breidt Missie2030 uit met ambitieuze Paris Proof-norm

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen!

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen!

Nieuwe generatie vraagt om gezonde werkplek

Nieuwe generatie vraagt om gezonde werkplek