De lessen van ABN AMRO bij de verduurzaming van de eigen kantoren

Onder het motto ‘right to copy’ deelt ABN AMRO in een vierdelige serie lessen die bij het verduurzamen van het eigen vastgoed worden geleerd. Hiermee hoopt de bank andere vastgoedeigenaren te steunen bij de enorme taak waar ze voor staan om hun gebouwen ‘Paris Proof’ te maken. In dit eerste deel worden de stappen onder de loep genomen die tot onmiddellijke energiebesparing leiden.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, wat onder meer betekent dat de gebouwde omgeving 95 procent minder energie moet verbruiken in 2050. Voor de vastgoedeigenaar die streeft naar waardebehoud van haar portefeuille is het van belang om tijdig en goed voorbereid in te spelen op deze eisen die vanaf nu steeds strenger zullen worden. Toch kan het doorvoeren van energiebesparing een uiterst complexe, tijdrovende en dure klus zijn.

Dat er strenge eisen worden gesteld aan de vastgoedsector is niet voor niets: Zo’n 30 procent van de wereldwijde -emissies is afkomstig van het gebruik van gebouwen. Net als andere vastgoedeigenaren werkt de afdeling Facility Management van ABN AMRO, onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de eigen kantoren, hard om het vastgoed energiezuiniger te maken. De doelstelling voor de eigen kantoren is in 2023 alle kantoren minimaal een A label.

Daarmee is de kous niet af; het blijft een continu proces om alle kantoren van ABN AMRO duurzamer te maken. Daarbij zijn de volgende stappen van groot belang: het stellen van een concreet doel, het inzichtelijk maken van het energieverbruik, een verduurzamingsstrategie bepalen per type gebouw en het stellen van een doel voor de lange termijn.

Lees verder op insights.abnamro.nl 

Partners

ABN AMRO

Professionals

Petran van Heel

Gerelateerd

DGBW: de natuurinclusieve stad, hoe doe je dat?

DGBW: de natuurinclusieve stad, hoe doe je dat?

DGBW: logistiek wordt over het hoofd gezien in wetgeving en Klimaatakkoord

DGBW: logistiek wordt over het hoofd gezien in wetgeving en Klimaatakkoord

DGBW: Circular@Scale - ondernemerschap als versneller

DGBW: Circular@Scale - ondernemerschap als versneller