Achtste editie Dutch Green Building Week: op naar een Paris Proof gebouwde omgeving

De achtste editie van de Dutch Green Building Week (DGBW) vindt plaats van 24 tot en met 28 september 2018. Het thema van deze editie is Paris Proof en sluit hiermee aan op het door Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelde Deltaplan Duurzame Renovatie, dat afgelopen week werd overhandigd aan Diederik Samsom. Hoofdsponsor van de DGBW is ABN AMRO.  

De bestaande gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de doelstellingen van het ‘Parijse’ Klimaatakkoord te halen, moeten we de gebouwde omgeving sneller en grondiger verduurzamen. DGBC heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan het ‘Paris Proof’ maken van de gebouwde omgeving door het ontwikkelen van een meerjarenprogramma onder de naam Deltaplan Duurzame Renovatie. Het beschrijft de strategie en de aanpak om tot Paris Proof (utiliteits)gebouwen te komen in 2050. Het thema voor de Dutch Green Building Week 2018 is daarom Paris Proof. Paris Proof houdt in dat de gebouwde omgeving moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Tijdens de Dutch Green Building Week (DGBW) wordt aandacht gevraagd voor de inspanningen die hiervoor worden geleverd. 

Gezamenlijk naar Parijs

Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council, licht het thema van de Dutch Green Building Week toe: “Het Klimaatakkoord dwingt partijen om in beweging te komen. Maar veel van hen zijn nog zoekende, terwijl de klok doortikt. Een week als deze creëert nieuwe inzichten en stimuleert partijen om de handen ineen te slaan. We zullen de weg naar Parijs gezamenlijk moeten bewandelen en sneller dan we nu doen”, aldus de directeur van DGBC.

Petran van Heel, Sector Banker Bouw & Vastgoed van ABN AMRO, “Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar Nederland voor staat. Die uitdaging ga je niet alleen aan. ABN AMRO heeft als duurzame ambitie om de gehele onroerend goed portefeuille in 2030 naar gemiddeld energielabel A te brengen. Dat is onze route naar Parijs, allons-y!” 

Magazine Paris Proof

Voorafgaand aan de Dutch Green Building Week verschijnt het Magazine Paris Proof vol artikelen, interviews, opinies, feiten en cijfers over de opgaves richting een Paris Proof gebouwde omgeving. Ook de partners van de week laten zien op welke wijze zij hier naartoe werken. 

Evenementen en activiteiten rond DGBW

Als initiatiefnemer van de Dutch Green Building Week organiseert DGBC een aantal activiteiten zoals een DGBC congres en het DGBC gala in World Forum The Hague op 27 september 2018. Sponsoren en andere deelnemers aan de week organiseren eveneens activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld workshops, bijeenkomsten, seminars of rondleidingen zijn. Op www.dgbw.nl is meer informatie te vinden over het programma van DGBW en de mogelijkheden om deel te nemen, een activiteit te organiseren of sponsor te worden.

Over de Dutch Green Building Week

De Dutch Green Building Week wordt voor het achtste achtervolgende jaar georganiseerd. De week is in het leven geroepen om alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de gebouwde omgeving in de spotlights te zetten. Jaarlijks komen er meer dan 10.000 bezoekers af op de evenementen die tijdens de week worden gehouden. De Dutch Green Building Week vindt plaats op hetzelfde moment als de World Green Building Week. Gezamenlijk worden de krachten gebundeld en staan de uitdagingen om de mondiale klimaatverandering aan te pakken centraal. 

Gerelateerd

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw