4 sterren voor Schiphol Trade Park

Schiphol Trade Park heeft een excellente score behaald bij de duurzaamheids-certificering van BREEAM-NL. Maandag 22 september ontvangt directeur Dick van der Harst het BREEAM-NL certificaat voor gebiedsontwikkeling met 4 sterren, tijdens de openingsconferentie van de Dutch Green Building Week in Arnhem.

Meest duurzame logistieke bedrijventerrein

Schiphol Trade Park heeft de ambitie uitgesproken om het meest innovatieve en duurzame logistieke bedrijventerrein van Europa te worden en daarmee de internationale concurrentiepositie van luchthaven Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken. Om deze duurzaamheidsambitie te concretiseren, is begin 2013 gestart met een BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling certificeringstraject voor de planvormingsfase. Voor het terrein zijn 27 duurzaamheidsambities gedefinieerd, waarmee duurzaamheid verweven wordt in het gehele concept: van proces tot uitvoering en van inrichting tot management. Bovenop de beloning voor deze integrale benadering zijn er door de Dutch Green Building Council extra punten toegekend voor het innovatieve agrarische beheer van de toekomstige openbare ruimte. Hierbij wordt het openbaar groen ingezet voor productie van voedsel en grondstoffen voor de BioBased Economie.

Schiphol Trade Park is het vierde gebied in Nederland dat een certificaat toegekend heeft gekregen. Voor bedrijven die zich willen vestigen op Schiphol Trade Park betekent dit dat hiermee de duurzame omgevingsfactoren gewaarborgd zijn. Hiermee laat Schiphol Trade Park ook zien dat duurzaamheid loont en geen kostenpost is. De certificering en benoemde maatregelen zijn voor nieuwe vestigers daarom een goede basis voor het verkrijgen van een BREEAM-NL Nieuwbouw certificering voor hun gebouw.

Schiphol Trade Park

Schiphol Trade Park is een nieuw bedrijventerrein voor bedrijven die zich richten op (inter)nationale handel en innovatieve logistieke oplossingen. Deze locatie ligt strategisch direct naast Schiphol aan de A4 met een eigen op- en afrit, aan de zuidrand van de Metropoolregio Amsterdam en met de regio’s Haaglanden en Leiden binnen handbereik. Multimodale bereikbaarheid en een duurzaam innovatief vestigingsmilieu maken deze locatie geschikt voor vernieuwende bedrijven op het vlak van hoogwaardige logistiek en (internationale) handel.

Vijf deelgebieden

Schiphol Trade Park is 350 hectare groot en bevat vijf deelgebieden: ‘Logistics Zone’, voor vernieuwende logistiek; ‘Trade Boulevard’, voor aan de logistiek gekoppelde handelsfuncties; de ‘Campus’; de zichtlocatie ‘A4 Skyline’ en het centrale innovatiegebied ‘The Valley’.

Schiphol Trade Parkis een ontwikkeling van regionale gebiedsontwikkelaar SADC, Schiphol Real Estate en de gemeente Haarlemmermeer. Samen ontwikkelen zij deze locatie vraaggericht. Direct gekoppeld aan de komst van de eerste klanten wordt gestart met de uitvoeringsactiviteiten. De gesprekken met de eerste potentiële klanten zijn in volle gang.

 

Gerelateerd

Dutch Green Building Week 2021 in teken van nieuw en verbindend leiderschap

Dutch Green Building Week 2021 in teken van nieuw en verbindend leiderschap

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen