Nieuwe adviesgroepleden BREEAM-NL Gebied

Met BREEAM-NL Gebied wordt de duurzaamheidprestatie van een heel gebied beoordeeld en verbeteringen gestimuleerd. DGBC (Dutch Green Building Council) is verantwoordelijk voor het onderhouden en ontwikkelen van de Nederlandse BREEAM-NL keurmerken waaronder BREEAM-NL Gebied.

Bij het sturen van de verdere ontwikkeling en het beheer van dit keurmerk is een cruciale rol weggelegd voor de adviesgroep BREEAM-NL Gebied. In verband met het verlopen van de zittingstermijn van diverse huidige adviesgroepleden, hebben we een aantal vacatures. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen uit die binnen het onderstaand profiel past zich te aan te melden als kandidaat!

Taken van de adviesgroep en samenstelling

De voornaamste taak van de adviesgroep Gebied is het sturen van de ontwikkelingen van het keurmerk BREEAM-NL Gebied via de inhoud, de relevante processen, ontwikkelingen in de markt en de wet- en regelgeving. Ook denkt de adviesgroep mee over de toepasbaarheid van het schema door markt en overheid en de koppeling met de andere BREEAM-NL schema’s en systemen en keurmerken relevant voor gebiedsontwikkeling.
De leden van de adviesgroep Gebied doen dit op basis van hun kennis, ervaring en netwerken in de gebouwde omgeving en gerelateerde vakgebieden. De adviesgroep is samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe, zodat deze een goede balans uit de markt vertegenwoordigen in adviseurs, ontwikkelaars, onderwijs en overheid.

Actuele thema’s

In de in september 2018 gelanceerde nieuwe beoordelingsrichtlijn is veel aandacht voor actuele thema’s als gezondheid, klimaatadaptie, circulariteit en het klimaatakkoord. Samen met het brede netwerk van DGBC zetten de adviesgroepleden zich in om de kennis over deze thema’s bij een breder publiek kenbaar te maken.

Inschatting benodigde tijdsbesteding:

 • 5x per jaar een dagdeel vergadering met bijbehorende voorbereiding

Wij zoeken kandidaten:

 • die integraal, multidisciplinair en strategisch kunnen denken en over hun eigen werkveld heen kunnen kijken;
 • met inhoudelijke kennis van en ervaring met gebiedsontwikkeling of aspecten daarvan in de breedste zin van het woord, in combinatie met duurzaamheid;
 • met inhoudelijke kennis van de richtlijn BREEAM-NL Gebied (of bereidheid zich hierin te verdiepen, bijvoorbeeld door het volgen van een training);
 • die kunnen optreden als ambassadeur binnen de sector en binnen hun eigen organisatie.
 • wiens organisatie bereid is om - indien nog niet het geval is - participant te worden bij DGBC.

Wij bieden:

 • Exposure als adviesgroeplid via de verschillende media van DGBC;  
 • Kans om binnen een interessant netwerk daadwerkelijk bij te dragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving;
 • Kosteloze opleiding tot Expert BREEAM-NL Gebied;
 • Kosteloze deelname aan het jaarlijkse Nationaal BREEAM Congres;
 • Uitnodiging voor jaarlijkse netwerkborrel.

Reageren?

Een ieder die denkt in het profiel te passen wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden. Wil jij ‘aan de knoppen zitten’ bij de doorontwikkeling van BREEAM-NL Gebied en kun jij je hiervoor onbezoldigd inzetten? Stuur dan een e-mail met een motivatie aan Maikel de Laat, Projectmanager BREEAM-NL Gebied bij DGBC. Voor meer informatie kun je via het mailadres m.delaat@dgbc.nl contact met hem opnemen.

Laatste nieuws

‘Behoefte aan eenduidig framework voor klimaatadaptieve gebouwen’

‘Behoefte aan eenduidig framework voor klimaatadaptieve gebouwen’

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans