Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ is onderdeel van een reeks publicaties met indicatoren voor circulariteit, die binnen het DGBC programma Circulariteit concreet worden uitgewerkt. Middels dit rapport introduceren we een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de bouw en beschrijven we hoe je dit kunt beoordelen. Dit rapport onderkent diverse toepassingsgebieden voor de meetmethode, en heeft mede als doel tot de integratie van losmaakbaarheid in bestaande duurzaamheidsinstrumenten BREEAM-NL en GPR Gebouw. 

De herziene meetmethodiek Losmaakbaarheid is ontwikkeld en getoetst door een consortium van Alba Concepts, Dutch Green Building Council, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en W/E Adviseurs in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. In het eerste rapport van september 2019 is de fundatie voor de meetmethode opgesteld, waarna de markt uitgedaagd is om de meetmethode toe te passen in de praktijk en hier feedback op te geven. Dit resulteerde in diverse inzichten, verbeteringen en een herziene versie van de meetmethode voor losmaakbaarheid. 

Download het rapport

Verbeterde meetmethode voor losmaakbaarheid 

In deze meetmethode zijn de definities, randvoorwaarden en uitgangspunten voor het bepalen van de losmaakbaarheidsindex uitgelegd. De scope van de meetmethode is aangepast. Er wordt nu volledig aangesloten op de meetmethode voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). ‘Deze nieuwe formule toont op een eerlijke manier het gedrag van de losmaakbaarheid van het product, waarbij de zwakste schakel het zwaarst meetelt, aldus Mike van Vliet, Alba Concepts. ‘Dit geeft ons de mogelijkheid om inzicht te geven in de losmaakbaarheid per laag van Brand. Om vervolgens op gebouwniveau een score voor de losmaakbaarheidsindex te geven’. 

In onderstaande video lichten we toe wat er is veranderd ten opzichte van het eerste rapport en wordt de publicatie overhandigd aan de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.


ENGLISH

Disassembly Potential Measurement Methodology

The report ‘Circular Buildings - a measurement methodology for disassembly potential 2.0’ is part of a series of publications with indicators for circularity, which are being worked out concretely within the DGBC circularity program. The purpose of this revised version of the report “‘Circular Buildings - a measurement methodology for disassembly potential’ is to introduce a uniform measurement method for disassembly potential in construction. The Disassembly Potential Measurement Methodology was developed and assessed by a consortium of Alba Concepts, Dutch Green Building Council, Netherlands Enterprise Agency and W/E Adviseurs on behalf of the Ministry of the Interior and the Circular Building Economy Transition Agenda.

Download the english version

Revised measurement methodology

The first report in September 2019 established the foundation for the measurement method and then challenged the market to apply the measurement method in practice. In the first report, the disassembly potential for five realized pilot projects was calculated. The results were analyzed in terms of feasibility, definitions used, disassembly potential factors, operation of the measurement methodology and other aspects. With this, feedback was collected and recommendations were formulated.
In addition to the feedback from the pilot projects, a public call to the market to provide feedback on the measurement method was issued in November 2020. Both forms of feedback were analyzed, resulting in several insights to improve the measurement method for disassembly potential. Where necessary, it is also clarified. This report describes the revised version of the measurement method for disassembly potential.

Share your practical experience

The revised version of the measurement method is a new starting point for the industry to gain knowledge and experience with construction that can be disassembled. New points of discussion and recommendations for follow-up research have also emerged during the preparation of this report. They are included in the last section. We are inviting people to share practical experience with each other in order to further stimulate practice and theory on construction with disassembly potential.

DGBC-partners

Alba Concepts B.V.

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes