Klimaatrisico's bij woningcorporaties - Groep 2

Door klimaatverandering kunnen woningen kwetsbaar zijn of worden voor allerlei risico’s, zoals overstroming, hittestress of funderingsproblematiek als gevolg van droogte. Hoe krijg je als woningcorporatie inzicht in deze risico’s? Dit en meer leer je tijdens het trainingstraject ‘Klimaatrisico’s bij woningcorporatie’.   

Het doel van het trainingstraject is om in vier bijeenkomsten verdeeld over het jaar uitleg te krijgen over het toepassen van het Framework for Climate Adaptive Buildings, een methodiek ontwikkeld door Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met 40 organisaties, waaronder de Groene Huisvesters. Deze transparante en vrij beschikbare methodiek is bedoeld om op diverse klimaatthema’s de risico’s op pandniveau te identificeren. Lees hier meer over het Framework. 

Wat leer je?

Je krijgt de handvatten om het Framework zelf toe te passen en zo de ‘rode vlaggen’ in jouw voorraad te identificeren. Dit traject geeft je daarnaast de kans om te sparren met andere woningcorporaties over de uitkomsten, inspiratie te op te doen over mogelijke oplossingen en samen na te denken over de strategische keuzes die daarna voorliggen. Het traject biedt dus nieuwe kennis maar ook ruimte om van elkaars praktijk te leren. 

Lees meer over het trainingstraject

Vier bijeenkomsten verdeeld over één jaar

Het traject bestaat uit vier stappen, elk met een bijbehorende bijeenkomst (van een dagdeel):  

  1. Uitleg over de FCAB-methodiek: de nadruk tijdens deze sessie ligt op de eerste stap: het bepalen van de omgevingsscore. 
  2. Gebouwkenmerken en de gebouwscore: hoe bepaal je de gebouwscore en wat zegt dit over de kwetsbaarheid van het betreffende gebouw? 
  3. De klimaatrisico-score: deze wordt bepaald op basis van de omgevingsscore en de gebouwscore. Dit leidt tot ‘rode vlaggen’, panden met een relatief hoog risico. Uitleg over de vervolgstappen: een mogelijke deepdive, impactanalyse en risicohouding.  
  4. Het maken van adaptatieplannen: welke maatregelen kies je voor de panden met de hoogste prioriteit? 

De training is alleen toegankelijk voor woningcorporaties en per woningcorporatie kan één (liefst vaste) persoon deelnemen.  Let op: als deelnemende corporaties moet je zelf de werkzaamheden met betrekking tot de analyse organiseren en/of uitvoeren. Het daadwerkelijke screenen van panden is dus geen onderdeel van het traject, maar is ‘huiswerk’ voor de deelnemers. 

Planning en aanmelden

Het trainingstraject beslaat ongeveer één jaar en bevat vier fysieke bijeenkomsten en twee (online) in-check sessies. De locaties van de fysieke bijeenkomsten worden later bekend gemaakt. De belangrijkste data voor dit traject:

  • De startdatum is donderdag 26 september 2024
  • Online check-in (datum n.t.b)
  • Tweede bijeenkomst op dinsdag 14 januari 2025 
  • Online check-in (datum n.t.b)
  • Derde bijeenkomst op dinsdag 3 juni 2025
  • Vierde bijeenkomst op dinsdag 21 oktober 2025

Meld je links via de oranje knop kosteloos aan.

Wel meedoen maar kan je niet op 26 september? Er start ook een groep op dinsdag 21 mei en een groep op donderdag 21 november 2024

Meer informatie?

Heb je behoefte aan meer informatie, bekijk dan de pagina over het trainingstraject. Of neem contact op met Roosmarijn van de Velde, Projectmanager Kennis & Innovatie bij DGBC. Maak een (video)belafspraak via of mail naar r.vandevelde@dgbc.nl