Duurzaam bouwen woordenboek

WENG – Werkelijk Energieneutraal Gebouw

Aan de nieuwbouw zijn BENG-eisen gekoppeld (Bijna Energieneutrale Gebouwen), waardoor operationele emissies daar voor een groot gedeelte al onder de aandacht zijn. Door DGBC wordt daarnaast gestreefd naar een Werkelijk Energieneutraal Gebouw (WENG).

De WENG wordt berekend met de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii). De klasse WENG (werkelijk energieneutraal) is van toepassing op gebouwen met een WEii van 0 kWh/m2 of minder. Binnen Paris Proof streven we ernaar dat alle nieuwbouw aan WEii-klasse WENG voldoet. 

Zie voor meer informatie over de verschillen de WEii, Paris Proof en BENG de whitepaper