Nieuwbouw: verschillen tussen WEii, Paris Proof en BENG

Hoe bepaal je bij nieuwbouw of het gebouw voldoet aan Paris Proof-eisen? Bij bestaande bouw kan dat via het meten met de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii). DGBC ontwikkelde samen met TVVL een meetmethode voor nieuwbouw.

De WEii is begin 2021 geïntroduceerd als dé methode voor het bepalen van de energie-efficiëntie van een gebouw op basis van het werkelijk gemeten energiegebruik. De WEii-klasse Paris Proof geldt voor veel projecten als het ambitieniveau. De methode is ontwikkeld voor de bestaande bouw. Daarbij is er van uit gegaan dat nieuwbouw energieneutraal is en in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien. In WEii termen: klasse WENG: een Werkelijk Energieneutraal Gebouw. 

Energiegebruik inschatten voor Paris Proof 

Het Paris Proof-doel voor het energiegebruik is bij nieuwbouw nog een inschatting, want het gebruik is nog niet van de meter af te lezen. De praktijk leert dat de inschatting van een berekening of energielabel vaak ver van de werkelijkheid af ligt.  

Weten wie het gebouw gaat gebruiken, maakt de inschatting nauwkeuriger. Daarnaast zouden de diverse partijen ook na de oplevering in gesprek moeten blijven of de inschatting klopt met het werkelijke energiegebruik als de meter gaat lopen. Daarbij hoort een prestatiegarantie bij oplevering, zodat de eigenaar en gebruiker zeker zijn dat de WEii-score -0 kWh/m2 bij WENG- haalbaar is en blijft.  

Materiaalgebruik 

De laatste tijd dringt het besef beter door dat bouwmaterialen en installaties ook meetellen bij de invloed op het klimaat. Een nieuwbouwproject dat geen energie gebruikt, bevat daar juist soms meer van, door extra isolatie, veel zonnepanelen en een warmtepomp. Bij de productie van die systemen komt nog veel CO2 vrij. Hiervoor ontwikkelde DGBC het Paris Proof materiaalgebonden protocol met grenswaarden voor het materiaalgebruik bij nieuwbouw. 

Dat alles heeft DGBC met TVVL uitgewerkt in een artikel over Paris Proof bij nieuwbouw, mede naar aanleiding van de vele vragen hierover bij de WEii helpdesk. DGBC zoekt nog voorbeelden. Heb jij de WEii, de WENG-ambitie en het Paris Proof materiaalgebonden protocol al gebruikt in bestaande bouw of zelfs in nieuwbouw? Dan horen wij het graag. Mail naar helpdesk@weii.nl 

Download het artikel over Paris Proof bij nieuwbouw

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes