Duurzaam bouwen woordenboek

Scope 3

De emissies die een indirect gevolg zijn van de activiteiten van een organisatie, oftewel emissies in de keten.

Scope 3 emissies zijn onderverdeeld in upstream en downstream. Onder scope 3 vallen bijvoorbeeld inkoop van goederen, zakelijk verkeer van medewerkers (upstream emissies) of oplevering van producten (downstream emissies).

Naast scope 3 zijn er ook directe emissies, scope 1 en indirecte emissies in scope 2. Samen vertegenwoordigen de scope 1-, scope 2- en scope 3-emissies van een bedrijf de totale broeikasgasemissies die zijn gerelateerd aan alle bedrijfsactiviteiten. 

Zie voor informatie over Scope 3 de Handreiking Scope 3-emissies voor de bouwsector. Een eenduidige interpretatie specifiek voor de Nederlandse bouwsector om scope 3 inzichtelijk te maken.