Handreiking Scope 3-emissies voor de bouwsector

Sturen op CO₂ wordt steeds belangrijker, ook voor bouwbedrijven. Met Europese wetgeving en rapportageverplichtingen is het van belang om inzicht te hebben in niet alleen je directe maar ook indirecte CO₂ -impact, ook wel scope 3 genoemd. 

Daarom heeft DGBC samen met tien koplopers uit de Nederlandse bouwsector de eerste stap gezet met het ontwikkelen van een handreiking. Met deze eenduidige interpretatie specifiek voor de Nederlandse bouwsector, is er een landelijke vertaalslag gemaakt om scope 3 inzichtelijk te maken.

 

Download de handreiking


Raamwerk voor de sector

De handreiking geeft een toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen als bouwbedrijf. Met daarbij een overzicht van bestaande protocollen en richtlijnen, een interpretatie van rekenmethodes en een inventarisatie van geschikte databases.

Samenwerking

De handreiking is tot stand gekomen samen met verschillende bouwbedrijven, namelijk Ballast Nedam, Dura Vermeer, Heijmans, JAJO, Koninklijke BAM Groep, Mourik, TBI, Van Wijnen, VolkerWessels en VORM samen met Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), bekend van de CO2 Prestatieladder. Ook hebben verschillende accountancybureaus, stichtingen en adviesorganisaties geholpen bij de totstandkoming van de handreiking.

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen