Duurzaam bouwen woordenboek

Milieu-impact

Met milieu-impact wordt de invloed bedoeld van menselijk handelen op het milieu, de natuur en de omgeving. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft milieu-impact als volgt: “verandering in het milieu, ongunstig of gunstig, geheel of gedeeltelijk het gevolg van activiteiten of producten van een organisatie. Milieu-impact is gebaseerd op de levenscyclusanalyse en uitgewerkt in de Bepalingsmethode van de Stichting NMD."