Duurzaam bouwen woordenboek

LCA – Levenscyclusanalyse

In een levenscyclusanalyse worden de milieueffecten van alle processen en grondstoffen uitgerekend die nodig zijn om een product toe te passen gedurende de levensduur van het product.

De levenscyclusanalyse is een evaluatietechniek waarbij de totale kosten gedurende het bouwen, onderhouden en slopen van een gebouw worden bepaald. Een levencycluskostenanalyse heeft als doel om in een vroeg stadium het ontwerp zodanig te optimaliseren dat de integrale kosten tijdens de hele levencyclus (inclusief energielasten en onderhoud) geminimaliseerd worden.

De levensduur wordt omschreven door levensfasen, aangeduid met de nummering A1 t/m D. A1-A3 betreft de productiefase, C1-C4 de sloop- en afvalfase en D de terugwinningsfase.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft levenscyslus als volgt: “methode voor het vaststellen en evalueren van de in- en uitgaande stromen en potentiële milieueffecten van een productsysteem tijdens zijn levenscyclus."