Duurzaam bouwen woordenboek

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat bepaalde activiteiten geen negatief effect hebben op het klimaat. Of met andere woorden, er is geen CO2-emissie.

Dit is te bereiken door sterke reductie en compensatie van CO2-uitstoot. Klimaatneutraal is nog geen concreet begrip. Vele processen en stoffen zijn van invloed op ons klimaat. In de gebouwde omgeving vermijden we deze term daarom liever en is het duidelijker om te spreken over CO2-neutraal.

Een alternatieve invalshoek met een nog hogere ambitie is energieneutraal.