Duurzaam bouwen woordenboek

EPBD – Energy Performance of Buildings Directive

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen. Deze richtlijn moet leiden tot betere energieprestaties van de gebouwen in Europa.

Bij de richtlijn staat het energieprestatiecertificaat of energielabel (gebouw) centraal.

De EPBD stelt dat alle nieuwe gebouwen moeten beschikken over een energieprestatiecertificaat. Deze verplichting is op 1 januari 2008 ingegaan. Voor bestaande gebouwen geldt deze verplichting op transactiemomenten (renovatie gebouwen >1000 m2, verkoop of verhuur).

De richtlijn is geüpdate in de EPBD IV.