Duurzaam bouwen woordenboek

EPBD IV - Energy Performance of Buildings Directive IV

De Energy Performance of Buildings Directive IV, ook wel EPBD IV genoemd is een Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen.

De Energy Performance of Buildings Directive IV zal veel impact hebben op de energieprestaties van gebouwen. In Nederland is een energielabel C of hoger voor kantoren verplicht sinds 1 januari 2023. Met de EPBD IV komt er een soortgelijke eis voor alle andere gebouwen. Gebouwen met een slecht energielabel worden verplicht om maatregelen te nemen.

Komende jaren moet de Europese richtlijn naar Nederlandse wetgeving worden vertaald. Alle lidstaten hebben na het bereiken van overeenstemming achttien tot vierentwintig maanden voor de invoering ervan. Belangrijke onderdelen in de EPBD IV zijn:

  • Strengere nieuwbouweis (van BENG, Bijna Energieneutraal Gebouw, naar ZEB, Zero Emission Building)
  • De minimumeisen voor bestaande gebouwen waarmee de slechtst presenterende gebouwen worden uitgefaseerd
  • Het renovatiepaspoort
  • Datadeling

Zie voor meer informatie over de EPBD IV en wat dit betekent voor de verschillende sectoren de DGBC-publicatie Overzicht van EU-beleid voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector.