Duurzaam bouwen woordenboek

Biologische kringloop

Bij biologische kringloop wordt een product, bijvoorbeeld hout, gebruikt en keert de reststof daarna weer schadeloos terug in de natuur.

Het doel van biologische kringloop is dat het ecosysteem in balans blijft.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft de biologische kringloop als volgt: “cyclus waarin biologische voedingsstoffen worden teruggebracht in de biosfeer, op zo’n manier dat natuurlijk kapitaal wordt hersteld en het regenereren van hernieuwbare grondstoffen mogelijk wordt."

Het tegenovergesteld is de technische kringloop. De biologische en technische kringloop vormen samen het Butterfly model, ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation