Duurzaam bouwen woordenboek

Butterfly model

Model van de Ellen Macarthur Foundation dat de beweging weergeeft van technische en biologische materiaalstromen door middel van verschillende ‘waardecirkels’. Het doel van het Butterfly model is om in beeld te brengen hoe we duurzamer met grondstoffen om kunnen gaan door ze zo lang mogelijk te gebruiken.

Een manier hiervan is door al tijdens het ontwerp van een product na te denken over hergebruik, in plaats van de focus te leggen op recyclen. Ook het hergebruik van losse onderdelen van een product hoort hierbij.

Hoe kleiner de cirkel in het diagram, hoe hoogwaardiger de waardes van producten en materialen blijven. Maar ook hoe minder CO2-uitstoot erbij betrokken is. Dit komt omdat er minder CO2-uitstoot door verwerking en transport vrijkomt.