Thema's - Paris Proof

Stap 4 - Financiering en exploitatie

Met de vierde stap, het zorgen voor financiën, wordt het plan haalbaar gemaakt. Want ieder voorstel voor een maatregel, buiten de quickwins, brengt investeringen met zich mee.

Aan jou de taak om vanuit stap 3 die kosten inzichtelijk te maken, te verdedigen, de terugverdientijd in beeld te brengen en hoe het geheel gefinancierd gaat worden. Hiertoe wordt per gebouw of per maatregel die over meerdere gebouwen wordt ingevoerd als zonnepanelen een business plan opgesteld. Dit leg je voor vanuit het energieteam aan de directie als een verduurzamingsvoorstel. Hierbij ga je in op de financiering (eigen geld, lenen, financiering door derden, bijdrage overheid, subsidies) en de realisatie en beheervorm (alleen uitvoering of ook financiering, exploitatie, etc.) met dus het business plan.

Na de eerste verduurzamingsmaatregelen en gebouwrenovaties / nieuwbouw wordt het mogelijk een integraal en financierbaar Verduurzamingsplan 2030 / 2050 op te stellen voor de gehele portefeuille. Hiertoe is ook samenwerking met verhuurders vereist en het afsluiten van groene huurcontracten (green lease) waarbij de verhuurder toezegt te investeren binnen de doelen van het Energiebeleidsplan.

Resultaat

Je organisatie stelt het Verduurzamingsplan inclusief de financiering vast. Hiermee zijn er geen belemmeringen meer t.a.v. financiering om te verduurzamen en is de financiering van de onrendabele top bepaald.

<< naar stap 3

naar stap 5 >>


Laatste nieuws

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’