Thema's - Paris Proof

Horeca

Ook de horeca mag niet achterblijven in de verduurzaming. De processen, het vastgoed met installaties en de vele bezoekers/klanten zorgen ervoor dat deze sector een grote speler is, waar veel verduurzamingskansen liggen.

Het is een grote sector qua energiegebruik (te zien in bv deze taartpunt in de routekaart logistiek) De afgelopen periode is DGBC bezig geweest met het opstellen van de twee hoofdlijnen van een routekaart: het energetisch in beeld brengen van de sector en het bespreken van kansen en belemmeringen voor verduurzaming. 

 

Er is hiervoor o.a. gebruik gemaakt van onderzoeken van Colliers en DGMR. Colliers heeft interviews gehouden in de sector en DGMR heeft een analyse gemaakt van beschikbare energiedata. De onderzoeken van Colliers en DGMR hebben al essentiële kansen en belemmeringen in kaart gebracht. Ondanks dat de druk vanuit de overheid voor het verduurzamen toeneemt, is er vanuit de sector behoefte aan integrale en eenduidige wet- en regelgeving en kennis. Het ontbreekt nog aan inzicht in het energieverbruik van de sector. Samenwerkingen tussen exploitant en huurder zijn niet altijd soepel en leiden nog niet per definitie tot verduurzaming.  In oktober 2021 zijn de resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd tijdens het evenement ‘Kansen en belemmeringen in de Horeca’, terugkijken van dit evenement kan hier

 

De werkgroep Horeca komt nu bij elkaar om samen oplossingsrichtingen voor onder andere de boven genoemde uitdagingen te bepalen. Voor de andere sectorale routekaarten fungeren de werkgroepen als klankbord. Op deze manier zijn de routekaarten en de uitkomsten en acties daarvan zo dicht mogelijk bij de behoeftes van de sector. 

Laatste nieuws

DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

Aantal BREEAM-NL certificaten verdubbeld in 2021

Aantal BREEAM-NL certificaten verdubbeld in 2021

EU Taxonomie raakt bouw- en vastgoedsector

EU Taxonomie raakt bouw- en vastgoedsector