Thema's - Paris Proof

Horeca

Ook de horeca mag niet achterblijven in de verduurzaming. De processen, het vastgoed met installaties en de vele bezoekers/klanten zorgen ervoor dat deze sector een grote speler is, waar veel verduurzamingskansen liggen.

Het is een grote sector qua energiegebruik (te zien in bv deze taartpunt in de routekaart logistiek) De afgelopen periode is DGBC bezig geweest met het opstellen van de twee hoofdlijnen van een routekaart: het energetisch in beeld brengen van de sector en het bespreken van kansen en belemmeringen voor verduurzaming. 

 

Er is hiervoor o.a. gebruik gemaakt van onderzoeken van Colliers en DGMR. Colliers heeft interviews gehouden in de sector en DGMR heeft een analyse gemaakt van beschikbare energiedata. De onderzoeken van Colliers en DGMR hebben al essentiële kansen en belemmeringen in kaart gebracht. Ondanks dat de druk vanuit de overheid voor het verduurzamen toeneemt, is er vanuit de sector behoefte aan integrale en eenduidige wet- en regelgeving en kennis. Het ontbreekt nog aan inzicht in het energieverbruik van de sector. Samenwerkingen tussen exploitant en huurder zijn niet altijd soepel en leiden nog niet per definitie tot verduurzaming.  In oktober 2021 zijn de resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd tijdens het evenement ‘Kansen en belemmeringen in de Horeca’, terugkijken van dit evenement kan hier

 

De werkgroep Horeca komt nu bij elkaar om samen oplossingsrichtingen voor onder andere de boven genoemde uitdagingen te bepalen. Voor de andere sectorale routekaarten fungeren de werkgroepen als klankbord. Op deze manier zijn de routekaarten en de uitkomsten en acties daarvan zo dicht mogelijk bij de behoeftes van de sector. 


Routekaart Horeca

De kansen en knelpunten voor verduurzaming in de horeca staan centraal voor deze routekaart. De horecasector voelt steeds meer de noodzaak om bij te dragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In deze routekaart staan acties hoe de sector bij kan dragen aan een vermindering van het gas- en energiegebruik. De acties zijn geordend aan de hand van zes belangrijke categorieën of sporen. De acties komen voort uit de werkgroep Horeca en interviews met beleggers, ondernemers en pandeigenaren. Het is een richtinggevend document voor de hele horecasector. De routekaart maakt duidelijk wat nodig is om de besparingsdoelen te halen en welke kansen en belemmeringen er zijn. Het is een ‘levend document’ dat verandert naar aanleiding van de uitvoering van acties en nieuwe inzichten. In de routekaart zijn acties en handelingen vastgelegd.

Naar de Routekaart Retail

Werkgroepleden

FotoNaamOrganisatiePersoonlijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailCaroline KootRVOBekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailErik van Dijk  Green KeyBekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailFroukje Anne Karsten  Gemeente AmsterdamBekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailMartijn van der Graaf AccorInvestBekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailFrederique Biesheuvel ONLBekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailAntoine PruynHeinekenBekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailThijs de Groot Holland NBTCBekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailGert de Vos BouwinvestBekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailBert SmitBUASBekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailJan Hein SimonsColliers
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailRenske KlunderEZK
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailThijs KosterGreen Hotel Club
Vincent van Dijk - Werkgroep RetailJos KlerxRabobank

Laatste nieuws

Wethouder Zeegers Rotterdam: ‘Vaart zetten achter duurzaam bouwen’

Schiehaven Noord in Rotterdam wordt eerste Paris Proof-tuin

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak