MVO-beleid DGBC

‘Practice what you preach’, met dat motto stelde het speciale MVO-team van DGBC het beleid op dat moet leiden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee streven we ernaar om onze maatschappelijke missie en visie ook naar onze eigen organisatie en stakeholders te vertalen. De impact van onze bedrijfsprocessen op het milieu worden zo geminimaliseerd en we voegen waarde toe aan onze medewerkers, partners en omgeving.

 

Het opstellen van het beleid gebeurde samen met medewerkers en partners. Zo werkten alle medewerkers van DGBC in speciale sessies mee aan het MVO-beleid. In het MVO-beleid zijn verschillende doelen opgesteld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Fossielvrij werken is één van de speerpunten, net als het verminderen van afvalstromen, het aanbieden van vegetarische catering bij onze trainingen en evenementen en het stimuleren van gezonde, betrokken medewerkers. Sommige doelen zijn nieuw, andere acties zijn de afgelopen jaren al ingezet en aangescherpt.

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?