Quickscan Duurzaamheid Rotterdam gelanceerd

Wethouder Zeegers van de gemeente Rotterdam lanceerde gisteren de Quickscan Duurzaamheid voor gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten in Rotterdam. Dit gebeurde tijdens het DGBC-festival in Theater Zuidplein.

Een gemeente heeft enorm veel beleidsstukken en voor elk gebied zijn er weer andere beleidsaccenten. Dat is heel goed, de gemeente weet veel van de stad, maar voor de markt is het ook een beetje onoverzichtelijk. Hoe maak je duidelijk aan initiatiefnemers wat je als gemeente voor ogen hebt qua duurzaamheid in een gebied? De Quickscan geeft antwoord.

Rotterdamse duurzaamheidsambities

Bij het ontwikkelen van gebouwen en straten komt er veel op marktpartijen af, denk aan: van het gas af, hergebruik van materialen, hittestress en geluidsoverlast van verkeer. De Quickscan Duurzame Gebiedsontwikkeling moet marktpartijen helpen om deze uitdagingen én de Rotterdamse duurzaamheidsambities een plek te geven in de startfase van projecten. Daarbij houdt de Quickscan rekening met het vastgestelde beleid voor diverse duurzaamheidsthema’s: energietransitie, circulaire stad, klimaatbestendige economie en gezonde leefomgeving. Doel is projecten te realiseren die bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Rotterdam.Foto: Rhalda Jansen Fotografie

Online tool

De Quickscan is een online tool waarbij de gebruiker binnen 5 minuten en in vier korte stappen informatie over een gebiedsontwikkeling invult. Dit is onder andere informatie over de locatie, het type gebouw en de functie. Op basis hiervan maakt de tool een rapportage met drie tot vijf prioriteiten die relevant zijn voor het projectgebied. Aan de hand van deze informatie kunnen marktpartijen aan de slag om alle duurzaamheidsdoelen makkelijk en concreet toe te passen in projecten. Verder worden in de rapportage standaardteksten vermeld die te gebruiken zijn in documenten zoals een Nota van Uitgangspunten of een Programma van Eisen. De website van de Quickscan biedt ook aanvullende informatie over de duurzaamheidsthema’s

Bekijk de quickscan hier

DGBC-partners

Gemeente Rotterdam

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie