‘We moeten kijken naar de CO2-uitstoot tijdens de hele levensduur van gebouwen’

In de #BuildingLife Spotlight serie gaan we in gesprek met #BuildingLife Ambassadeurs over hun ambities en ervaringen op weg naar een Whole Life Carbon Aanpak. Bij deze aanpak verbinden we operationele en materiaalgebonden emissies en kijken we naar de hele levenscyclus van een gebouw. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw, gebruik en sloop/hergebruik!

Samen met World Green Building Council, diverse andere Europese Green Building Councils, private partijen, publieke partijen en de #BuildingLife ambassadeurs werken we aan het #BuildingLife project. Het doel is om de Whole Life Carbon Aanpak te verankeren in nationale wet- en regelgeving. Verschillende ambassadeurs maken zich hard voor deze aanpak, onder wie Patrick de Baat, sustainability manager bij a.s.r. real estate.

BuildingLife Spotlight

Wat motiveerde je om #BuildingLife ambassadeur te worden?

“Om de bouwsector écht te verduurzamen moeten we kijken naar de CO2-uitstoot tijdens de hele levensduur van gebouwen. De sector werkt al hard aan het reduceren van operationele emissies, maar materiaalgebonden emissies krijgen nog onvoldoende aandacht. Als ambassadeur draag ik graag bij aan een integrale CO2-aanpak, waarin de uitstoot door energie- en materiaalgebruik wordt meegenomen.”

Welke ambitie heeft a.s.r. real estate met het oog op Whole Life Carbon?

“Drie jaar geleden hebben we het Paris Proof Commitment voor operationele emissies ondertekend. Onze ambitie is om in 2045 te voldoen aan de eindnorm voor energiegebruik, dat is vijf jaar eerder dan het commitment. Daarvoor hebben we voor ieder gebouwtype een routekaart ontwikkeld en zijn we gestart met de uitvoering. De materiaalgebonden emissies zijn de volgende stap om de volledige CO2-uitstoot van onze gebouwen te reduceren.”

Welke elementen zijn belangrijk op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom in 2040?

“Als vastgoedvermogensbeheerder richten we ons van oudsher op de gebruiksfase van gebouwen. De operationele emissies zijn verantwoordelijk voor 28 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en die zijn we momenteel sterk aan het reduceren. Daarmee wordt het aandeel van de materiaalgebonden emissies, momenteel elf procent van de wereldwijde uitstoot, relatief gezien steeds groter. Daar moeten we mee aan de slag om echt toekomstbestendig vastgoed te realiseren. Daarvoor kijken we naar de hele bouwketen. Van het ‘oogsten’ van nieuwe grondstoffen tot demontage en hergebruik aan het einde van de levensduur van gebouwen.”

Hoe reduceer je de materiaalgebonden emissies van jouw projecten?

“Dat begint bij het creëren van inzicht. We brengen de materiaalgebonden emissies van onze projecten in kaart en toetsen deze aan de DGBC-norm en referentieprojecten. Vervolgens brengen we deze emissies stap voor stap naar beneden. Operationele en materiaalgebonden emissies worden daarmee een integrale opgave voor nieuwbouw en renovatie.”

Hoe gaan we ervoor zorgen dat de hele Nederlandse bouwsector meedoet?

“De uitstoot van de bouw moet naar beneden en dat is de verantwoordelijkheid van alle partijen in de keten. Dit is de tijd van doen en laten zien dat het kan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we naar een CO2-neutrale bouwkolom gaan, maar dat kan niemand alleen. Daarom zijn we constant op zoek naar partners met wie we open en transparant kunnen samenwerken om echt toekomstbestendig vastgoed te realiseren.”

Doe mee met #BuildingLife

Wil je bijdragen aan een gebouwde omgeving zonder operationele en materiaalgebonden emissies? Onderteken dan de intentieverklaring, ga aan de slag met de roadmap Whole Life Carbon of lees meer over het #BuildingLife project.

DGBC-partners

a.s.r. real estate

Professionals

Patrick de Baat

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen