Verbouwing Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar


De verbouwing van het Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar begon in september 2021. Het gaat om een renovatie van het bestaande hotel en een uitbreiding met een nieuw gebouwd naastgelegen pand. Deze combinatie bood extra mogelijkheden om te verduurzamen. Duurzaamheid is een van de pijlers van het project. Dit past binnen het familiebedrijf en maakt dat het nieuwe hotel na de verbouwing klaar is voor de toekomst. De oplevering van de nieuwbouw is naar verwachting medio 2023, van de renovatie in 2024.

De BREEAM-NL methodiek is ingezet om de duurzaamheidsambities bij ontwerp en in de uitvoering te beheren en toetsen. Zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw worden BREEAM-NL gecertificeerd. Het bestaande gebouw (dat wordt verbouwd) krijgt een certificering volgens BREEAM-NL In-Use, het nieuwe deel via BREEAM-NL Nieuwbouw. Het ontwerpcertificaat voor de nieuwbouw is al behaald, met de score Outstanding.

Momenteel is de uitvoering van het (ver)bouwproces in volle gang. W4Y adviseurs Simon Nederhoff (Nieuwbouw) en Eveline Jansen (In-Use) zijn als BREEAM Experts binnen het bouwteam verantwoordelijk voor de realisatie van de duurzaamheidsambitie en certificering. Ook voor de commissioning van de nieuwbouw is W4Y ingeschakeld. Commissioner Reinier den Uijl borgt tijdens de bouwfase de toetsing en het verifiëren en valideren van kritische installaties en processen.

Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar

De nieuwbouw bestaat uit een parkeerkelder met daarboven enkele bouwlagen met hotelkamers. Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar is als opdrachtgever actief betrokken bij het verkennen en afwegen van opties om te verduurzamen. Zo ontstaan ook minder voor de hand liggende invullingen. Naast zonnepanelen op het eigen dak, neemt Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar bijvoorbeeld deel aan een project met zonnepanelen op een school in de buurt. Hiermee stimuleert ze ook duurzaamheid in de directe omgeving.’

Door de nieuwbouw te combineren met de renovatie van de bestaande bouw is het rendabeler om bepaalde duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Zo kan ook het gerenoveerde bestaande hotelgebouw straks meeprofiteren van veel nieuwe duurzame energievoorzieningen. Het hotel heeft geen algemene gasaansluiting meer nodig. Beide gebouwen voldoen straks aan moderne eisen en specificaties. 

Lees het hele artikel op W4Y.nl

DGBC-partners

W4Y adviseurs

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040 

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040