Synchroon: ‘Paris Proof geeft ons concrete doelen om op te sturen’

De gebouwde omgeving is één van de grootste veroorzakers van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ontwikkelaar Synchroon wil zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat deze uitstoot omlaag gaat. “We hebben nog niet alle oplossingen, maar wel het commitment om die te vinden. DGBC is daarbij een goede partner.” In gesprek met Maaike Perenboom van Synchroon over de oprichting van DGBC en de uitdagingen en oplossingen die er liggen voor de bouw- en vastgoedsector.

In haar rol als circulair strateeg geeft Maaike Perenboom handen en voeten aan de circulaire ambities van de projectontwikkelaar. “Wij ontwikkelen dagelijks nieuwe stukken stad en zorgen dat we op een positieve manier een verschil maken met onze projecten. We willen de aarde niet uitputten en mensen juist tot wasdom laten komen in onze ontwikkelingen.”

Dat betekent een andere manier van ontwikkelen, zegt Perenboom. “Synchroon wil verrassend mooie gebouwen en gebieden maken, die bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken én die met een zo laag mogelijk milieu-impact en CO2-uitstoot gebouw gerealiseerd kunnen worden. Dit begint al bij het begin van het ontwerpproces. Bij de start van een ontwikkeling denken we na over waar we het verschil kunnen maken en sturen we actief op CO2-reductie aan de hand van de Paris Proof budgetten die DGBC heeft doorgerekend. Dat geeft ons concrete doelen waarop wij kunnen sturen.

Maaike Perenboom, circulair strateeg bij Synchroon

Klimaatplan van Synchroon

Deze ambitie is verder uitgewerkt in het onlangs gepubliceerde Klimaatplan van de ontwikkelaar. Een strategische leidraad om met concrete stappen fors bij te sturen om zo de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. “Het is een levend document wat we blijven updaten met nieuwe ideeën en inzichten. We delen dit document omdat we geloven dat we als markt elkaar moeten inspireren en van elkaar kunnen leren.”

Zo zijn er vijf stappen opgenomen: op portefeuille niveau sturen op gemiddeld geen CO2-uitstoot meer aan operationele emissies (BENG) en het minimaliseren van CO2-uitstoot in het ontwerp van gebouwen. “Ook hanteren een interne CO2-heffing over de emissies die overblijven, is CO2-reductie een vast onderdeel in onze besluitvorming en zetten we ons in om de vraag naar biobased bouwen te vergroten,” aldus Perenboom.

Heldere doelen en katalysator

Synchroon is één van de founding partners van DGBC in 2008. Hopman Interheem Groep en Johan Matser Projectontwikkeling waren net gefuseerd toen †Willem Meuwese, mede-grondlegger van Synchroon, gevraagd werd om de oprichting van de DGBC te ondersteunen Een belangrijke reden om DGBC op te richten was dat een aantal marktpartijen, waaronder Synchroon, vonden dat de overheid te weinig actie ondernam ten opzichte van verduurzaming van de gebouwde omgeving en daarom het heft in eigen handen wilde nemen.

Perenboom, meer dan vijf jaar werkzaam bij de projectontwikkelaar, vindt DGBC een waardevolle partner. “Op dit moment zoeken wij de samenwerking op Paris Proof niveau omdat wij daar actief op sturen in al onze projecten en zien dat we dat niet alleen kunnen. Om dit doel te behalen, moet de hele sector de schouders eronder zetten. We zijn blij dat DGBC heldere doelen heeft gedefinieerd en hierop stuurt. Dat helpt om met zijn allen meters te maken.”

Perenboom typeert DGBC als een professioneel kennisplatform en een goede netwerkpartner. “Er zit hier veel kennis en expertise. Ik denk ook dat DGBC een belangrijke katalysator is geweest in de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland.”

Systeemveranderingen en verantwoordelijkheid

Maar er ligt nog een flinke opgave, zegt Perenboom. “De benodigde CO2-reductie van heeft een dermate grote omvang dat we dat niet zomaar een, twee, drie voor elkaar krijgen. Het vraagt om fundamentele veranderingen in de wijze waarop we bouwen in Nederland. Wel zien we dat steeds meer partijen hiermee bezig zijn, wat zorgt voor meer ervaringen en inzichten.  En heel belangrijk een markt waar circulaire en CO2-arme producten en diensten een weg vinden DGBC kan helpen in kennisontwikkeling en pragmatische, uniforme, gevalideerde en breed gedragen rekenmethodieken”, vindt Perenboom.

De uitdaging zit volgens Perenboom onder andere in de lange ketens en de vele mensen die mee moeten in de verandering en risico’s en kosten die gepaard gaan met een andere wijze van materiaalgebruik. “Een echt goede vertaling van het businessmodel van de circulaire economie die werkt voor de vastgoedsector hebben we nog niet gevonden. Vooralsnog moeten we dus met z’n allen onze nek uitsteken om financiële uitdagingen en risico’s behapbaar te krijgen.”  

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken