Routekaart Duurzaam Vastgoed: dé tool voor de energietransitie en je eigen Regionale Energiestrategie

We staan met zijn allen voor de enorme opdracht om 50% CO2-reductie te realiseren in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Maar hoe kunnen we dat realiseren op een rendabele manier en hoe kunnen we efficiënt samenwerken met verschillende partijen? De Routekaart Duurzaam Vastgoed van CFP Green Buildings ondersteunt hierbij. Met de tool ontwikkel je eenvoudig en kosteloos een energiestrategie mét sluitende begroting.

Economische kansen van verduurzaming inzichtelijk

De Routekaart Duurzaam Vastgoed geeft inzicht in het gemiddelde energielabel van een geselecteerde regio en toont het bouwjaar, de oppervlaktes en de huidige energiekosten. Daarnaast laat de Routekaart zien wat de verduurzaming van de gebouwen kost en oplevert in maatschappelijke en financiële zin. Bram Adema, CEO en oprichter van CFP, licht toe: “De Routekaart Duurzaam Vastgoed verschaft de data die besluitvormers nodig hebben bij het ontwikkelen van een energiestrategie richting 2030 en 2050. Je krijgt snel en kosteloos inzicht in de economische kansen van verduurzaming van vastgoed met een business case op landelijk-, gemeentelijk- en wijkniveau.”

Een Regionale Energiestrategie opstellen met de Routekaart Duurzaam Vastgoed

Ook kan de Routekaart Duurzaam Vastgoed helpen bij het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie (RES). Adema: “Met de tool krijg je direct feitelijke getallen boven tafel die nodig zijn voor de ontwikkeling van een RES. Naast het maken van begrotingen en ontwikkelingsplannen, kun je op basis van de data ook zien hoeveel energie er na verduurzaming bespaard kan worden per regio. Zo weet je hoeveel groene stroom er in de toekomst opgewekt moet worden. In overleg met energieleveranciers, netbeheerders en andere belanghebbenden kun je vervolgens de infrastructuur hierop afstemmen en concrete plannen opnemen in de Regionale Energiestrategie.”

Ga vandaag nog aan de slag

Wil je meer weten over de toepassingsmogelijkheden van de Routekaart Duurzaam Vastgoed? Ga naar de tool en ga vandaag nog kosteloos aan de slag met deze nieuwe tool. ​​​​​​​

DGBC-partners

CFP Green Buildings

Professionals

Bram Adema

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?