Reactie Annemarie Van Doorn op verkiezingsuitslag: tijd voor fundamentele verandering

Na een eerste shock naar aanleiding van de resultaten van de Provinciale Verkiezingen een positieve noot. Het is volgens de kiezers tijd voor fundamentele verandering. Een verandering waar iedereen bij betrokken moet worden. Burgers en boeren. 

Wat de boeren betreft zijn er enorme kansen voor biobased bouwmaterialen. Als de bouw de verbinding zoekt met de landbouw kan dit voor zowel voor de bouw, het klimaat als voor de boeren een enorme impuls zijn. 
Transitiestrateeg Atto Harsta wees er in de Green Building Talks al op dat boeren nu een dramatisch verdienmodel hebben. Hij is sterk voorstander van biobased materialen. De agrarische sector moet volgens hem toeleverancier zijn van de bouw, zodat beide sectoren samen de stikstofuitstoot kunnen verlagen.

Building Balance en BBB

Zijn reactie op de verkiezingsuitslag: “Ons initiatief Building Balance heeft maar twee B’s, en eigenlijk nog biodiversiteit en bodem. Ik ben het met de BoerBurgerBeweging eens dat het niet snel genoeg gaat en dat de overheden niet over, maar met boeren en bouwers moeten praten. Hier moeten we elkaar gaan vinden; provincie, boeren, burgers en bouwers. Wij richten ons op de grondstoffenkant. Biobased zorgt ervoor dat we binnen de grenzen van Paris Proof kunnen bouwen, een win-win dus als we boeren dit perspectief geven. Dat kan met het telen van nieuwe grondstoffen voor de bouw en geeft de bouwsector bouwgrondstoffenzekerheid.”
De toekomst ligt in het gebruik van meer ecologische materialen. Max Drath zegt het vandaag ook mooi op dgbc.nl: "Jonge makers van materialen vroeg ik eens om te kijken of ze geschikt zijn voor een specifieke constructie. Toen kreeg ik terug: ‘waarom draaien we het niet om? Jij vertelt ons hoe hoog de waardes moeten zijn, dan maken wij materialen met de juiste eigenschappen.’ Die vrijheid moet je gebruiken, dat maakt leren van studenten zo waardevol.” 
 
En het past ook binnen de visie van DGBC. Met de Malieveldverklaring van 2019 geeft een groot aantal partijen uit onze achterban aan dat ze het terugdringen van stikstofemissies voor zichzelf als een belangrijke opgave zien. Zij willen stikstofemissies aanpakken in samenhang met andere opgaven rond CO2-reductie en fijnstof. Op 12 december 2019 werd de verklaring aangeboden aan het kabinet. 
 
Denken in kansen en slimme keuzes maken. 

Annemarie van Doorn

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

Wethouder Zeegers Rotterdam: ‘Vaart zetten achter duurzaam bouwen’

Schiehaven Noord in Rotterdam wordt eerste Paris Proof-tuin

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak