Portefeuilleaanpak van start met 32 deelnemers

Na een oproep van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldden 32 grote gebouweigenaren zich aan voor de portefeuilleaanpak. Zij onderschrijven hiermee het doel om fossiel energiegebruik met ten minste 5,5 procent per jaar te verminderen. Het werkelijk energiegebruik is daarbij het uitgangspunt. Dit moet leiden tot een hogere energiebesparing dan wettelijk is vastgelegd. 

De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende sectoren: retail, onderwijs, zorg en Rijk. Op 30 april moeten zij hun portefeuilleroutekaart ter beoordeling indienen bij Omgevingsdienst NL. Daarin moeten zij voor vier jaar op portefeuilleniveau aangeven welke maatregelen zij gaan nemen om de reductiedoelstelling te realiseren.  

De portefeuilleaanpak komt voort uit het Klimaatakkoord, waarin staat dat grote gebouweigenaren met behulp van vierjarige routekaarten verantwoording kunnen afleggen aan het bevoegd gezag. Doel van deze portefeuilleaanpak is sturen op doelen voor CO2-reductie, administratieve lasten verminderen, meer ruimte voor een planmatige uitvoering en een landelijk uniforme beoordeling door bevoegde gezagen. Hierbij is het werkelijk energiegebruik uitgangspunt en daarbij zijn de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) en het EnergieKompas handige hulpmiddelen.  

Relatie met Paris Proof  

DGBC promoot het opstellen van routekaarten. Partners zijn hier al mee bezig en kunnen organisaties helpen om de nieuwe aanpak uit te werken. Op de website van DGBC staan partijen die deze diensten en tools diensten en intstrumenten bieden, een deel daarvan presenteerden zij tijdens het Paris Proof Congres in november. Binnen werkgroepen wisselen organisaties ervaringen uit. DGBC hoopt dat partijen de route langer doortrekken dan vier jaar, naar WEii-klasse Zeer Zuinig in 2030 en klasse Paris Proof in 2040 om binnen het 1,5 graden budget te blijven. DGBC vraagt ondertekenaars van het Paris Proof Commitment hier al om.   

Wil je meer weten, kijk dan op de website van de RVO: Portefeuilleaanpak helpt grote organisaties om te verduurzamen

Of bekijk het webinar van de RVO over de ondersteuning

Gerelateerd

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040 

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040