Pilotprojecten voor het Paris Proof maken van zorggebouwen gestart

De pilotprojecten zijn gestart om zorggebouwen volgens een speciaal stappenplan tot het niveau Paris Proof te renoveren. Vijf instellingen met zorgvastgoed worden door gespecialiseerde adviesbureaus op weg geholpen om een routekaart op te stellen om hun gebouwen verregaand energiezuinig te maken. Daarbij wordt gewerkt volgens het stappenplan Zorggebouwen dat voor deze sector is ontwikkeld.  

Er wordt gestart met de pilotprojecten door GGZ Rivierduinen (Gouda, Leiden, Leidschendam en omstreken), ouderzorgdienstverlener Pieter van Foreest (Delft en omgeving), zorgnetwerkorganisatie Fundis (Gouda), Habion (vastgoed voor ouderen in heel Nederland) en Zorgbalans (ouderenzorgaanbieder in Noord-Holland).

Deze verschillende zorgorganisaties bieden allerlei soorten zorg en bezitten verschillende soorten vastgoed. Daarmee bieden ze een breed beeld van het vastgoed in deze sector. Door aan de pilot mee te doen, werken de organisaties na een doorlooptijd van zes maanden aan een routekaart voor het verduurzamen van hun gebouwenportefeuille.

Maatwerkadvies

Om die resultaten te bereiken worden de organisaties door adviesbureaus HEVO en bbn adviseurs  begeleid om de stappen van het stappenplan door te lopen. Dat betekent dat onder meer de huidige stand van zaken in beeld wordt gebracht en er een plan van aanpak wordt ontwikkeld voor het verduurzamen van het vastgoed. Daarvoor worden tools gebruikt zoals de Beslisboom Zorggebouwen en worden ze geholpen met het vinden en toepassen van instrumenten om hun huidige verbruik in beeld te brengen. Al deze stappen resulteren in maatwerkadvies voor gebouwenportefeuille van de deelnemende zorgorganisaties. Daarin wordt ook geadviseerd hoe er draagvlak voor de verduurzaming binnen de organisatie wordt gecreëerd. De Werkgroep Zorg begeleidt het project namens het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Inzichtelijk

Door eerst de huidige stand van zaken inzichtelijk te maken, is het beter in te schatten wat er moet gebeuren om de gebouwen Paris Proof te maken. Voor zorggebouwen met overnachtingsfunctie, zoals deze organisaties bezitten, moet daarvoor het energieverbruik teruggebracht worden tot 80 kWh per vierkante meter per jaar. Voor een aantal projecten worden ook de standaarden van Green Deal Zorg 2.0 meteen meegenomen, een ambitie die breder is dan Paris Proof en ook kijkt naar bijvoorbeeld de aanpak van medicijnresten in water en het gebruik van circulaire bouwgrondstoffen.

Onderwijsgebouwen

Naast de pilotprojecten in de zorg, is DGBC op zoek naar onderwijsorganisaties die hun gebouwen als pilotproject willen verduurzamen. Via de rekentool op dgbc.nl/parisproof is al snel in te zien wat de huidige status is. Met de Beslisboom Verduurzaming bestaande scholen PO en VO is ook al een ambitie op te stellen met als resultaat een pakket aan maatregelen.


Als meer zorginstellingen of schoolbesturen of hun adviseurs openstaan voor een pilot om te komen tot een routekaart en deze ervaringen willen delen, neem dan contact op met de DGBC.

DGBC-partners

ABT bv | HEVO BV | bbn adviseurs

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie