Paris Proof: nieuws uit Europa

Tijdens de Dutch Green Building Week van 2020 hebben ruim 30 DGBC partners het Paris Proof commitment overhandigd aan Frans Timmermans (Vicevoorzitter van de Europese Commissie). Timmermans had toen zojuist zijn Renovation Wave aangekondigd, als onderdeel van de Europese Green Deal. Onlangs is DGBC een vervolggesprek aangegaan met Diederik Samson, die als kabinetchef fungeert als de rechterhand van Timmermans. De afgelopen maanden zijn er daarnaast meerdere aankondigingen vanuit Brussel gekomen, die de Renovation Wave vorm zullen geven. 

DGBC is zelf en via het netwerk van Europese Green Buildings Councils in overleg met de EU en de nationale overheden om input te geven aan deze wetgeving. In deze korte update lichten we toe hoe de deze initiatieven zich verhouden tode programma's van DGBC.  

Klimaatwet: 55% CO2-reductie in 2030 

Deze maand is een nieuwe klimaatwet aangenomen na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten. 55% CO2-reductie is in 2030 het tussendoel tussendoel naar klimaatneutraal in 2050. De lidstaten moeten hier gezamenlijk naartoe werken. Dit is een versnelling ten opzichte van de 49% uit het Nederlandse Klimaatakkoord. DGBC onderzoekt wat dit betekent voor deParis Proof-doelen en paden. 

Europese Commissie keurt Taxonomy goed 

De Europese Commissie heeft de Taxonomy Delegated Act aangenomen, die een reeks maatregelen omvat die bedoeld zijn om investeerders te helpen hun investeringen te richten op activiteiten die als ‘duurzaam’ worden beschouwd. De discussie over het al dan niet waarderen van gascentrales heeft de pers gehaald. De wet behandelt echter een brede range aan sectoren, waaronder de milieu-impact van gebouwen in artikel 36 en stelt voor om technische screeningcriteria vast te stellen voor: 
 

 • Bouw van nieuwe gebouwen 
 • Renovatie van gebouwen 
 • Installatie van verschillende energie-efficiënte apparatuur
 • Hernieuwbare energiebronnen op locatie
 • Levering van energiediensten
 • Verwerving en eigendom van gebouwen 

DGBC analyseert samen met GBC's en de BRE deze technische criteria, in relatie tot BREEAM en andere keurmerken. Naast energie-eisen gaat het om op 'Do-No-Significant-Harm' criteria: zoals het vermijden van impact op gezondheid, water en materialen. 

  

Voor de bouw van gebouwen van meer dan 5000 m2 vereist de wet het inzichtelijk maken van de CO2-footprint. Met andere woorden een levenscyclusbenadering, een van de belangrijkste elementen waar GBCs op aangedrongen hebben. DGBC werkt samen met andere GBC's binnen het  Building Lifeproject aan roadmaps en indicatoren om de CO2 impact tijdens de gehele levenscyclus, inclusief die van bouwmaterialen (embodied carbon) te reduceren. 

Herziening van de EPBD richtlijn staat open voor consultatie 

De Europese Commissie heeft de herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) opengesteld voor consultatie. Uit de vorige versie van de EPBD komen bijvoorbeeld de energielabels en BENG voor nieuwbouw naar voren. In deze fase, die loopt tot 22 juni 2021, kan gereageerd en input geleverd worden op  een reeks onderwerpen voor de herziening van de richtlijn. 

 
De EPBD zal met de eveneens te herziene RED (Renewable Energy Directive) en EED (Energy Efficiency Directive) mede een instrument worden om het 55% doel te behalen, onder meer door het stellen van minimum energielabel of energieprestatie eisen en het renovatietempo te versnellen. Andere onderwerpen waar input op gevraagd wordt
, zijn het levenscyclus principelangetermijn-renovatiestrategieën (LTRS) en renovatiepaspoorten voor gebouwen (BRP's). 

  

DGBC zal met de programmapartners Paris Proof en Circulair feedback geven op de EPBD, zoals normeren op hetwerkelijk energiegebruikJe kunt zelf ook regeren door devragenlijst van de EUin te vullen. 

 

Sinds vorig jaar is de EPBD III van kracht. Daarin staan zaken die wellicht nog niet bij iedereen bekend zijn, waaronder:  

 • Efficiency-eisen aan technische bouwsystemen, zoals verwarming en ventilatie 
 • Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen 
 • Verplichte laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer bij gebouwen 
 • Smart Readiness Indicator, de geschiktheid voor slimme toepassingen.  

Meer informatie over de EPBD III staat op de website van RVO. 

Herziening van de regeling voor de handel in emissierechten om gebouwen op te nemen 

De regeling voor de handel in emissierechten (ETS), die in bepaalde sectoren de uitstoot van broeikasgassen regelt, wordt uitgebreid tot de gebouwen- en wegtransportsector door een wijziging in het pakket van energie- en klimaatwetten van de Commissie van juni. 
 
Het nieuws werd aangekondigd door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar toespraak op de Global Leaders Summit, georganiseerd door de Amerikaanse president Joe Biden op 22 april. Von der Leyen zei: "We zullen emissiehandel laten werken, niet alleen voor energieopwekking en de industrie, maar ook voor transport en voor gebouwen."  Het is alleen niet duidelijk of de EU-gebouwen en vervoer zal toevoegen aan de huidige EU-koolstofmarkt, of een nieuw, apart systeem zal creëren, mogelijk met een andere CO2-prijs. 
 

Initiatief voor duurzame producten staat open voor consultatie 

Het initiatief voor duurzame producten van de Commissie, dat in maart 2020 werd aangekondigd in het kader van het actieplan voor de circulaire economie (CEAP), is nu opengesteld voor consultatie tot 9 juni 2021. 
  
De voorgestelde maatregelen zijn onder meer: 

 • Vaststellen van gemeenschappelijke methodologieën voor levenscyclusanalyse voor een reeks producten, waaronder bouwmaterialen zoals staal en cement. 
 • Bepaalde productgroepen met een hoge impact, zoals staal en cement, meer verantwoordelijk maken voor het leveren van meer circulaire producten.  

Ook dit initiatief past in hetBuilding Lifeproject van de GBC's en zal daar verder aan de orde komen. 

Gerelateerd

Utrecht is de duurzaamste kantorenstad van Nederland

Utrecht is de duurzaamste kantorenstad van Nederland

Terugblik Building Holland Digital

Terugblik Building Holland Digital

BREEAM-NL reportage: het verhaal achter de vijf sterren van het Rijksmuseum

BREEAM-NL reportage: het verhaal achter de vijf sterren van het Rijksmuseum