Nu tussendoelen nodig tegen 1,5 graad opwarming aarde

Het werkelijk energiegebruik moet per direct omlaag om de aarde niet te snel te laten opwarmen. Om dat te bereiken is het Paris Proof einddoel belangrijk, maar de 1,5 graad is alleen haalbaar als we ook tussendoelen stellen voor de korte termijn. Dutch Green Building Council heeft die opgesteld en gaat ondertekenaars van het Paris Proof Commitment hieraan houden. 

Het meest recente IPCC-rapport van 4 april 2022 zet alle klimaatdoelen weer op scherp. Nu sturen we veelal op de langetermijndoelen om uiteindelijk geen CO2 meer uit te stoten en Paris Proof te worden. De boodschap van het rapport is dat we nu onze CO2-uitstoot structureel moeten verminderen om binnen de 1,5 graden opwarming te blijven. Het gisteren door de Europese Commissie gepresenteerde REPowerEU plan heeft een extra besparingsdoel van 4 procent opgenomen ten opzichte van het Fit-for-55 programma. Dat betekent een versnelling. DGBC komt daarom nu met energiebesparingstussendoelen voor 2025, 2030 en 2040.  

DGBC stelt het werkelijk energiegebruik centraal. We hebben energiebesparingsdoelen berekend met de WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator). WEii is begin 2021 geïntroduceerd vanuit een samenwerking tussen TVVL en DGBC om het energiegebruik van gebouwen uniform te kunnen beoordelen. Sturen op werkelijk energiegebruik sluit aan op de invloedssfeer van de gebouweigenaar en -gebruiker.  

Verder versnellen  

Als we binnen een opwarming van 1,5 graden Celsius willen blijven, moeten we verder versnellen naar klasse Zuinig in 2025 en Zeer Zuinig in 2030. Het pad doet ertoe en daarom willen we het einddoel van het klimaatakkoord van Parijs – nul uitstoot in 2050, al in 2040 bereiken om het CO2-budget niet te overschrijden.  

Ook aandacht voor materiaalgebonden emissies 

Naast energiebesparing in gebouwen heeft DGBC het afgelopen jaar de aandacht uitgebreid naar de bouwproductieketen met de materiaalgebonden emissies. Zo lang de bouwindustrie nog niet is verduurzaamd, zal bij de huidige grote nieuwbouw en renovatieopgave ook veel CO2 in de atmosfeer komen.  

Het rekenprotocol Paris Proof materiaalgebonden emissies geeft de grenswaarden en reductiepad om ook vanuit de bouwsector binnen het 1,5 graden carbonbudget te blijven. Zowel voor het energiegebruik in gebouwen als het bouwproces zijn er nu dus concrete doelen om binnen het 1,5 graden budget te blijven en voor beide opgaven geldt: onmiddellijke actie is nodig, want hoe eerder we energie besparen des te minder aanslag we doen op het CO2-budget.  

Lees ook Snel veel energie besparen remt opwarming aarde 

SDG's

Logo voor Industrie, innovatie en infrastructuurIndustrie, innovatie en infrastructuur | Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen | Logo voor Verantwoorde consumptie en productieVerantwoorde consumptie en productie

Gerelateerd

Concrete oplossingen die jouw organisatie kunnen helpen om netcongestieproblemen te omzeilen

De uitdaging van netcongestie in de energietransitie: 5 tips voor jouw organisatie

Nederlands architectenbureau VenhoevenCS voor duurzame architectuur, stedenbouw en infrastructuur, heeft duurzaam Olympisch zwembad Parijs ontworpen

Duurzaam olympisch zwembad Parijs naar Nederlands ontwerp klaar voor de Spelen

Whitepaper helpt architecten vroeg in het bouwtraject duurzame keuzes te maken

Duurzame keuzes architecten doorslaggevend in het ontwerpproces