Snel veel energie besparen remt opwarming aarde

De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 gaat niet structureel omlaag en daarmee groeit het risico dat we binnen vijf jaar al voorbij de kritische grens van 1,5 graden Celsius opwarming komen, aldus de VN-organisatie voor meteorologie. Programmamanager Martin Mooij van DGBC betoogt dat forse energiebesparing in gebouwen helpt om toch binnen die 1,5 graden Celsius te blijven. Op weg naar het doel van het klimaatakkoord van Parijs – nul uitstoot – zijn er ook duidelijke tussenstappen nodig om in 2040 bij ‘Parijs’ uit te komen.

Het einddoel is volgens DGBC goed, “maar het pad daarnaartoe moet duidelijker zijn. Anders kan er tot 2040 al te veel CO2 uitgestoten worden. Dan komen we toch boven de 1,5 graad uit.” 

Mooij: “We merken dat de markt behoefte heeft aan tussenstappen. De vastgoedsector is aan de slag met verduurzamingsplannen voor gebouwen en met routekaarten voor de hele vastgoedportefeuille. Maar naast het wettelijk verplichte label C voor kantoren, per 1 januari 2023, is er geen houvast.” 

Korte termijn  

“De actualiteit van Oekraïne, het nieuwste rapport van IPCC en nu de analyse van de Wereld Meteorologische Organisatie maken dat we ons meer op de korte termijn moeten richten, zonder de grote transitie uit het oog te verliezen”, zegt Mooij.  

Daarbij is energiebesparing vaak te weinig in beeld, merkt Mooij. “Of het nu gaat over de noodzaak van een kerncentrale, de duurzaamheid van biomassa, of de windturbine in de buurt: discussies worden allemaal zoveel overzichtelijker als de energiebehoefte lager is. Dat bereik je door veel meer in te zetten op energiebesparing, bijvoorbeeld met isolatie.” 

Simpele maatregelen 

DGBC werkt samen met andere organisaties aan een campagne om in de volgende winter energie te besparen, in het kader van de 'Zet ook de knop om' campagne van de ministeries van Economische Zaken en Klimaatverandering en Binnenlandse Zaken. Concrete lijstjes met direct toepasbare maatregelen: de thermostaat lager, het licht niet onnodig aan, winkeldeuren sluiten, geen of efficiëntere terrasverwarming. “We maken eigenaren en gebruikers bewuster van hun energiegebruik nú en wat dit voor een hun gebouw zou moeten en kunnen zijn. De les is dat de eerste klappen te slaan zijn met simpele gedrags- en inregelmaatregelen”, aldus Mooij. 

DGBC komt op korte termijn met tussenstappen.  

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen | Logo voor KlimaatactieKlimaatactie

Gerelateerd

Openbare consultatie conceptleidraden Platform CB’23 gestart

Openbare consultatie conceptleidraden Platform CB’23 gestart

Nieuwe partner stelt zich voor: Folie Effect

Nieuwe partner stelt zich voor: Folie Effect

Merin met BREEAM-NL certificaten

Vijf keer BREEAM-NL Excellent certificering voor Merin