Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: ZJA

Met haar ontwerpen hoopt ZJA de omgeving vanuit een menselijk en ecologisch oogpunt kwalitatief te verbeteren, zo luidt de boodschap op de website van de kersverse partner van DGBC. Hoe ze dat precies doen, vertellen Kay Oosterman (partner & architect) en Anurag Bhattacharya (architect).  

ZJA focust zich als architectenbureau in grote lijnen op twee specialismen: infrastructuur en sport- en vrije tijdprojecten. Onder de eerste noemer vallen bijvoorbeeld bruggen, snelwegen, stations, lightrailtrajecten, maar ook radarmasten. Met het tweede specialisme vervult ZJA een belangrijke rol in de ontwikkeling en renovatie van grote stadions en evenementengebouwen. “Zo hebben we een prominente rol gespeeld in de vernieuwing van Thialf in Heerenveen”, vertelt Oosterman. Een ander project waar beide heren ook erg trots op zijn is Sportcomplex Sportoase Groot Schijn in Deurne, België. In dit bijzondere sportcomplex is het niet alleen mogelijk om te zwemmen, maar ook om te schaatsen. Duurzaamheid was een intrinsiek onderdeel van het ontwerp “Je zou je kunnen voorstellen dat zo’n gebouw per definitie een energieslurper is, maar door de uitwisseling van warmte en koude tussen het zwembad en ijsbaan hebben we een energieverantwoord en toekomstbestendig complex kunnen realiseren.”

Bijdragen aan betere leefomgeving 

“Duurzaamheid speelt in onze projecten uiteraard altijd een belangrijke rol”, vult Bhattacharya zijn collega aan. “Wij streven naar het gecombineerde optimum van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde voor mensen, dieren, planten en alle andere fenomenen en verschijnselen die onze aarde waardevol maken. Op die manier dragen we bij aan een betere leefomgeving.” Oosterman vertelt dat ZJA daarom ook een goede partner is bij het beantwoorden van complexe ruimtelijke vraagstukken waarin het gebouwde volume een logisch onderdeel is. Er wordt gestreefd naar een minimale impact in termen van ruimte, materiaal, energie en uitstoot. “In dat geheel zorgen we ervoor dat al onze ontwerpen toekomstbestendig zijn."

Sustainable Development Goals

Daarnaast wordt er ook intern veel waarde gehecht aan het thema duurzaamheid. Sinds een jaar of drie wordt dat gedachtegoed verder geprofessionaliseerd. Zo worden de interne bedrijfsprocessen onder de loep genomen aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. “Duurzaamheid vraagt om een integrale benadering, niet alleen bij onze projecten. We vinden het belangrijk dat mensen zich prettig voelen, vertelt Oosterman. “Wat daarvoor nodig is, brengen we continu in kaart.”

Toolbox 

Naast dat er oog is voor het menselijke aspect, timmert ZJA ook hard aan de weg op technisch vlak. Zo wordt er met man en macht gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen toolbox, die een mix is van GPR, BREEAM-NL en de eigen werkwijze die ZJA typeert. En dat moet er onder andere toe leiden dat de architecten van ZJA in de toekomst nog meer duurzame gebouwen realiseren.

Disciplines samenbrengen 

In die realisatie is samenwerking een essentieel onderdeel volgens Oosterman.  “Samenwerking is de toekomst. Een architect heeft in zijn eentje geen controle over het gehele bouwproces. Als alle partijen hun disciplines bij elkaar brengen, krijgt het ontwerp kwaliteit door inventiviteit van de inzet van technologie, analytisch vermogen en is het gemakkelijker om een duurzaam project op te leveren. En die manier van werken is ook nog eens efficiënt.” De behoefte aan goede samenwerking is een van de redenen dat ZJA zich onlangs aansloot bij DGBC. Bhattacharya: “We kunnen allemaal leren van elkaar. Het netwerk van DGBC biedt ons de mogelijkheid om te leren over onderwerpen waar wij minder van af weten. En andersom kunnen andere partijen weer van ons leren.”   

Beter & mooier 

Oosterman gelooft dat ZJA ook een waardevolle toevoeging is aan het netwerk van DGBC. “Eigen onderzoek, nieuwsgierigheid naar het onbekend en het zoeken naar nieuwe oplossingen zit in onze genen. We willen de wereld met wat wij doen echt een beetje beter en mooier maken. Dat samendoen, discipline-overstijgend werken en de nieuwsgierigheid naar het onbekende, zijn echt onze drijfveren.  

Paris Proof 

Bhattacharya stipt vervolgens nog een aantal voordelen van het partnerschap aan. De evenementen die DGBC organiseert en de aangeboden opleidingen rondom BREEAM-NL vind ik erg interessant. Dat kan ons weer verder helpen met de bewustwording op kantoor.”  Daarnaast was er ook nog een hele praktische motivatie: “We wilden invulling geven aan de CO2-prestatieladder en een actieve rol binnen een netwerk spelen. Al die facetten samen maken een partnerschap met DGBC een logische keuze.”

En het Paris Proof Commitment ondertekenen? Is dat een volgende logische keuze? Als het aan beide heren ligt wel. “We geloven in een Paris Proof gebouwde omgeving. Dus die intentie is er zeker”, aldus Bhattacharya. 

DGBC-partners

ZJA B.V.

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024