Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: JAJO

“De bouwwereld heeft jarenlang onzorgvuldig om kunnen gaan met grondstoffen. Als je ziet wat er door de hele keten heen allemaal weggegooid werd, is dat ronduit schokkend.” Ivo van der Mark, ceo van JAJO, is blij dat het besef dat het zo niet langer kan bij de meeste mensen aanwezig is. “Maar er is nog genoeg terrein te winnen.” Onlangs sloot JAJO zich aan als partner van DGBC. 

Bij JAJO streeft men ernaar om de cirkel te sluiten. Het is niet alleen een voornemen, er wordt ook dagelijks hard aan gewerkt. Door de verschillende dochterondernemingen is de organisatie in staat om door de hele keten heen het verschil te maken: van ontwikkelen en bouwen tot onderhouden, restaureren en renoveren. “Veel bouwbedrijven zijn in een onderdeel gespecialiseerd, wij kunnen een rol spelen bij een project binnen alle facetten met onze verschillende bedrijven. Dat past bij onze langetermijnvisie.”  

‘Het is net LEGO’

Van der Mark – vader van twee zoons – vindt dat het belangrijk dat hij en het bedrijf zorgdragen voor een goede wereld voor toekomstige generaties. “Dat zijn we simpelweg verplicht.” Lachend vertelt hij dat zijn zoontjes denken dat hij belt voor zijn beroep en daarom neemt hij ze zo nu en dan weleens mee naar de bouwplaats, zodat ze een beter beeld krijgen van wat hun vader nou écht doet. “Ik leg uit dat het net LEGO is en we proberen om zo min mogelijk bouwmateriaal over te houden. Maar mijn jongste zoontje keek onlangs in een grote afvalcontainer en zei: nou pap, jullie houden nog best veel stukjes over. Dat helpt je wel om scherp te blijven.”   

Circulair bouwmateriaal

Bewustwording is enorm belangrijk, volgens Van der Mark. “Ik ben blij om te zien dat dat in onze organisatie wel goed zit.” Hij hoopt ook dat JAJO andere partijen inspireert om het anders te doen. “We proberen in ontwerptrajecten alternatieven aan te bieden, zodat we gezamenlijk stappen kunnen maken om circulaire bouwmaterialen structureel toe te passen. Daarbij is het denk ik goed om niet alleen aan het eigen winstbejag te denken, maar om het belang van de wereld wat vaker voorop te zetten.”

Stimuleren van talent

Ook binnen de organisatie is dat het geval. Naast dat er hard gewerkt wordt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, blijft er vooral oog voor het welzijn van de werknemers. Op de website is zelfs heel prominent ‘de medewerker centraal’ als hoofdstuk gepositioneerd. Van der Mark vindt het niet meer dan vanzelfsprekend. “We zijn echt een platte organisatie. Ik hou niet van hiërarchie en spreek ook liever van rolverdeling. We stimuleren talent en proberen dat talent ook op de juiste plekken te benutten. Dan kun je als organisatie accelereren.”  

Paris Proof

Dat doet JAJO ook al jaren en aan ambities geen gebrek. Zo werd op de meest recente editie van vastgoedbeurs PROVADA het Paris Proof Commitment ondertekend. En binnen vijf jaar moet de eigen bedrijfsvoering CO2-neutraal te worden. Maar daar houdt het niet op: “Ik zou in de toekomst graag de emissie van de bedrijfsvoering en de exploitatie ook meenemen. Het is belangrijk dat partijen in de bouw daar stappen in gaan maken. En een partij als JAJO kan ook hierin het voortouw nemen.” 

Distributiecentrum Crocs Europe BV

Op de vraag of Van der Mark een project kan noemen waar alle ambities van de organisatie tot uiting komen kan hij talloze antwoorden geven, maar er is er een waarop hij op dit moment extra trots is: “Distributiecentrum Crocs Europe BV in Dordrecht. Daar komt echt alles samen. Het is een duurzaam gebouw met een BREEAM-NL Very Good certificering, dat gerealiseerd is onder externe kwaliteitsborging (Wkb). Het sluit daarnaast perfect aan bij onze visie op het sluiten van de vastgoedcyclus. Naast de nieuwbouw verzorgen we namelijk ook het langjarig onderhoud.” 

DGBC-partners

JAJO

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?