Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie

De ambitie om de Sustainable Development Goals te behalen staat wereldwijd onder druk. We belasten onze planeet te zwaar en niet iedereen profiteert evenveel van de welvaart die we creëren. Door opeenvolgende crises is er inmiddels sprake van stagnatie of achteruitgang op bijna 40 procent van de indicatoren. Dat staat onder andere in de Achtste Nationale SDG Rapportage die door het kabinet aan de Tweede Kamer is gestuurd.

De rapportage van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Monitor Brede Welvaart en SDG's van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden gepresenteerd op 16 mei tijdens het evenement Route 2030 van SDG Nederland. Als alliantiecoördinator voor SDG 11 heeft DGBC meegeschreven aan de rapportage. 

Integrale aanpak en heldere kaders nodig

Van sociale ongelijkheid tot de klimaatcrisis, van de druk op de zorg tot waterschaarste: Nederland staat voor verschillende grote uitdagingen. Het gezamenlijk aanpakken hiervan is de kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Maar we moeten nu actie ondernemen, willen we een kans maken om de doelen in 2030 te behalen. Dit vraagt om een integrale aanpak en een lange adem. Vanuit alle sectoren klinkt de roep om een gedeelde visie op de toekomst van Nederland en heldere langetermijnkaders om die te bereiken. Dat biedt burgers, bedrijven en andere organisaties collectieve ‘grip’.

Belangrijkste aanbevelingen uit de rapportage

De Nationale SDG Rapportage is geschreven door de Rijksoverheid en vertegenwoordigers uit alle sectoren in de maatschappij: decentrale overheden, bedrijven, jongeren, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, waaronder DGBC. De belangrijkste aanbevelingen die deze sectoren doen zijn vooral gericht aan de Rijksoverheid: maak een aantrekkelijke gedeelde toekomstvisie voor Nederland samen met partners in de maatschappij, zorg voor heldere langetermijnkaders en goed samenhangend beleid dat daar consistent op stuurt, neem de belangen van toekomstige generaties goed mee in de afwegingen en voorkom negatieve afwenteleffecten van onze welvaart over de grenzen heen, versterk de randvoorwaarden voor een duurzame economie, ondersteun partnerschappen over thema’s en organisaties heen, en versterk de betrokkenheid van burgers en jongeren.

Lees verder op de site van SDG Nederland

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen