Jaap Dijkgraaf nieuwe voorzitter TVVL

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 april hebben de leden van TVVL Jaap Dijkgraaf van DWA als nieuwe voorzitter gekozen. Jaap neemt het stokje over van Henk Willem van Dorp, die na 5 jaar voorzitterschap is teruggetreden om tijd vrij te maken voor andere initiatieven. Naast Henk Willem heeft ook Joes van Asten zijn functie als penningmeester / secretaris neergelegd. Joes wordt opgevolgd door Jim Teunizen van Alba Concepts.

‘Mijn kennis en ervaring zet ik de komende jaren graag in om de ‘relevant andere positie’ van TVVL verder te verstevigen en uit te bouwen. Technologie is buitengewoon belangrijk in de transitie naar een duurzame samenleving,’ aldus Jaap Dijkgraaf. ‘Het onderscheidende aan TVVL is dat zij alle relevante disciplines ten aanzien van techniek binnen de gebouwde omgeving vertegenwoordigt. Door de krachten te bundelen van de verschillende expertises kunnen we tot integrale oplossingen komen. Samenwerken, kennis ontwikkelen en kennisdelen zijn de pijlers onder onze technologische vooruitgang.’
 

Jaap Dijkgraaf is partner en algemeen directeur van DWA. Hij is opgeleid als werktuigbouwkundige en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in de installatietechniek. Momenteel houdt hij zich intensief bezig met gezonde gebouwen en digitalisering van het gebouwontwerp, waarbij moderne simulatietools en machine learning worden ingezet. Jaap Dijkgraaf is al lange tijd actief in verschillende functies binnen TVVL waarin als laatste, lid van de Maatschappelijke Adviesraad (MAR). Verder is hij vanuit TVVL lid van het Platform Duurzame Huisvesting.

 

‘Met veel plezier heb ik de afgelopen 5 jaar leiding mogen geven aan de TVVL. De energie die ik erin heb moeten stoppen in het begin heeft zich dubbel en dwars uitbetaald. We zijn een mooie vereniging die actief is op het ‘Archimedisch punt’ van technologische en maatschappelijke veranderingen. Iedereen die hieraan bij gedragen heeft hartelijk dank en in het bijzonder het bestuur en de (bijna) collega’s op het verenigingsbureau. Het was mij een eer,’ aldus Henk Willem van Dorp.

DGBC-partners

TVVL | DWA

Professionals

Jaap Dijkgraaf

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes