Hercuton ondertekent het Paris Proof Commitment

Hercuton heeft vandaag op vastgoedbeurs PROVADA het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Council (DGBC) ondertekend. Daarmee maakt het als een van de eerste bouwbedrijven van Nederland een krachtig duurzaam statement en toont het inzet voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Het Paris Proof Commitment heeft als doel om de gebouwde omgeving op tijd 'Paris Proof' te maken, in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Het commitment legt de nadruk op werkelijk verbruik en biedt helder inzicht in de vooruitgang en de nog te nemen stappen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Hiermee sporen zij ook de overheid aan om normeringen te baseren op werkelijk verbruik en hierop te handhaven.

Versneld verduurzamen vastgoed

Hercuton omarmt het Paris Proof Commitment en door de ondertekening verbindt zij zich om het eigen vastgoed versneld te verduurzamen door middel van het meten van werkelijk verbruik en indien noodzakelijk renovatie. Bovendien zal ze alle toekomstige nieuwbouw- en renovatieprojecten voor eigen kantoren uitvoeren binnen het materiaalgebonden carbon budget, met als doel volledig gehuisvest te zijn in Paris Proof panden vanaf 2030. 

De duurzaamheidsambitie van Hercuton blijkt ook uit de drie Paris Proof projecten van bedrijfsonderdeel Woody Building Concepts. Het onlangs gerealiseerde en in gebruik genomen Houtlab als concreet bewijs, het Woody Office Concept én het Woody Logistics Concept. Alle drie projecten scoren binnen de door de DGBC gestelde grenswaarden voor materiaalgebonden CO2-uitstoot. 

Opdrachtgevers inspireren

Maarten Bakker, algemeen directeur van Hercuton, benadrukt het belang van het Paris Proof Commitment voor de organisatie: "Door het ondertekenen van het Paris Proof Commitment laten we zien hoe onze organisatie zich inzet om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. We streven ernaar om het goede voorbeeld te geven en hebben al laten zien dat het mogelijk is met Houtlab, ons nieuwe onderkomen dat gebouwd is met hout en circulaire materialen en dat nu al Paris Proof is. Hiermee willen we opdrachtgevers inspireren om dezelfde ambitie te omarmen voor hun eigen huisvesting."

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?