EU Taxonomie raakt bouw- en vastgoedsector

Hoe groen zijn je investeringen? Dat is de centrale vraag bij de EU-Taxonomie. De nieuwe spelregels van de EU komen voort uit de Europese Green Deal en ze stimuleren dat kapitaal naar groene investeringen stroomt. Ook voorkomen ze indirect ‘greenwashing’, want Europa wil dat alle grotere financiële instellingen rapporteren over het groene gehalte van hun investeringen, te beginnen met de rapportage over 2021. “Maar laat je niet misleiden door het idee dat het een vrijblijvende oproep is voor alleen de ‘financials’”, waarschuwt senior projectmanager Peter Gabriels (DGBC).

Met andere experts beantwoordt hij eind januari hierover publieksvragen via een webinar, maar we geven hier alvast een preview.  

Peter: “Ja, enerzijds gaat het om de (jaar)rapportages van financiële instellingen, maar anderzijds zijn er echte gevolgen voor heel veel bedrijven.”   

Indirecte impact   

“‘Raakt de EU- Taxonomie iedereen in de bouw- en vastgoedsector?’ Die vraag hoor ik al vaker. Het antwoord is ja, maar indirect. De Taxonomie is namelijk een tweetrapsraket. In eerste instantie raakt dit de investeerders die daadwerkelijk moeten gaan rapporteren. Dus lijkt het vooral te gaan over verzekeraars, pensioenfondsen, institutionele beleggers, banken en andere hypotheekverstrekkers."

"Maar zij maken investeringskeuzes die hele sectoren raken. Ook binnen de vastgoedsector gaat het dus iedereen aan, bij economische activiteiten die de Taxonomie definieert, bijvoorbeeld als investeringen in ‘nieuwbouw’, ‘renovatie’ of ‘aan- en verkopen van gebouwen’. Het heeft dus impact op de 500.000 jaarlijkse hypotheekaanvragen, op de activiteiten rond 2,3 miljoen sociale huurwoningen en op de 75 miljard euro die jaarlijks in Nederland belegd wordt. Het zou dus vreemd zijn als je het niet merkt, al is het indirect.”  

Openbaar  

“’Is de Taxonomie verplicht?’” is vaak de tweede vraag, die net zo belangrijk is. Het gekke is, de EU-Taxonomie lijkt tamelijk tandeloos. Het woord betekent zelf zoveel als ‘classificatie’. Het is in feite niets meer dan een lijst met economische activiteiten en welke daarvan duurzaam zijn. De EU wil graag dat je daarover rapporteert, maar je hoeft er niet (volledig) aan te voldoen. Europa deelt geen straffen uit.”  

Waar zit dan de kracht? “Als je voldoet aan de Taxonomie, dan krijg je makkelijker toegang tot gunstige financiering. Maar misschien is het nog wel sterker dat de rapportages openbaar worden. Dus de media en je aandeelhouders, accountants en/of banken kunnen het zien; zij gaan vragen stellen over je investeringen. Een stap verder en ze stellen eisen aan het ‘groene gehalte’ van je investeringen.”  

Duurzaamheid op orde?

“Dat gaat werken, want nu zie je al dat heel veel bedrijven en organisaties serieus bezig zijn met hun MVO- of ESG-beleid. Bedrijven worden immers steeds vaker afgerekend op hoe verantwoord ze de dingen doen. Een groene investering heeft dus echt meer marktwaarde. Als je je zaken duurzaam op orde hebt, is dat een groot voordeel”, voorziet Peter.   

Nationale kennis en interpretatie  

Naast generieke eisen voor alle lidstaten worden in de EU Taxonomie ook eisen gesteld die vertaald moeten worden naar de nationale omstandigheden.

Peter: “Samen met partners maken we bij DGBC in 2022 zo’n lokale vertaling; die kennis delen we breed over ons netwerk.” 

Er is nog veel meer over te vertellen over de EU- Taxonomie. Daarom organiseren we op 27 januari een webinar waarin Peter en enkele andere experts alle vragen behandelen die we al hebben ontvangen. Heb jij zo’n kwestie? Mail ons dan via communicatie@dgbc.nl en we nemen je vraag mee in het webinar!   

Ook ontwikkelen we een whitepaper over dit onderwerp. Hou dus deze website en onze nieuwsbrieven in de gaten!  

Lees hier meer over het webinar en geef je op!


DGBC-partners

Rabobank | Vesteda

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie