Duurzaamheid nu rendabel voor sportclubs 

Via de nieuwe tool Sport NL Groen kunnen alle sportclubs in Nederland makkelijker verduurzamen. De nieuwe tool werd vandaag gelanceerd op de Nationale Sport Vakbeurs, door de partners van de Routekaart Verduurzaming Sport.

Die Routekaart Verduurzaming Sport leidt naar 2050. Dan moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, dan worden alle sportvelden duurzaam beheerd en ook is de sportsector dan circulair. “Alle sportclubs, maar ook gemeenten kunnen via deze tool gratis advies krijgen over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Met Sport NL Groen willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen”, zegt André de Jeu van Vereniging Sport en Gemeenten, één van de initiatiefnemers. 

 

Uitstoot halveren

De gezamenlijke missie van de Routekaart-initiatiefnemers is om in 2030 in de sportsector een CO2-reductie van 49 procent te realiseren. In totaal zijn er 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt. Via de tool kunnen de clubs en andere partijen toetsen welke milieumaatregelen de meeste impact hebben op de duurzaamheid van een sportaccommodatie. Ook vinden ze zo samenwerkingen met producenten en banken, evenals gratis adviestrajecten door energiecoaches én krijgen ze alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart. “De verenigingen kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen”, licht CEO Bram Adema van CFP Green Buildings toe. Op Sport NL Groen* is te zien hoe de tool werkt.  

 

Routekaart Verduurzaming Sport

Sport NL Groen is een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. De volgende organisaties werken daarin samen: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Sport NL Groen is ontwikkeld en wordt onderhouden door het bedrijf CFP Green Buildings.

DGBC-partners

CFP Green Buildings

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?