DGBW Expert Session: ‘Wat niet wordt verbruikt, hoeven we ook niet op te wekken’

Minder energie gebruiken en wat we nog aan energie gebruiken duurzaam opwekken. Dat is en blijft de centrale boodschap van de Paris Proof-partners. Alle negen partners schoven dinsdag aan tijdens de DGBW Expert Sessie Paris Proof. Daarin gingen zij in groepjes van drie in gesprek met gespreksleider Bram Adema.

 

De negen Paris Proof-partners zijn ook allemaal ondertekenaars van het Paris Proof Commitment. Daarin geven zij aan niet alleen zelf versneld te verduurzamen, maar ook om hun branche en klanten in beweging te brengen. En dat is nodig, vertelt Philip Blaauw van INNAX: “De gebouwen waarin we wonen en werken zijn het probleem. Onze missie is om die gebouwde omgeving aan te pakken. We hebben nu dus heel veel te doen.”

 

DGBW Dag 2

Philip Blaauw (links) en Roderick Glerum (rechts) voeren een amicaal gesprek. Klik op de foto voor meer beelden van de DGBW.

Minder gebruiken

Dat doen is aan de Paris Proof-partners wel besteed. Zo vertelt Roderick Glerum van Vattenfall dat de focus van de energiereus niet alleen op energieopwekking is gericht, maar ook op minder energie gebruiken. “We hebben net de laatste windmolen in de Wieringermeer in gebruik genomen, maar ik zeg ook: wat we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken. Daar willen wij ook bij helpen. Onder meer via online tools.”

Objectieve maat

Daarbij is wel een objectieve maat nodig, zegt Machteld de Kroon van TNO. “We hebben wel labels, maar wat schiet je dan op in de praktijk? Dat schiet dus niet op zoals gehoopt. Daarom hebben we meer digitale gegevens van gebouwen nodig, zodat je vraag en aanbod op elkaar kunt afstemmen.”

Meten op gebruik

Daar sluit Mark van Wordragen van Croonwolter&dros op aan. “Systemen staan niet goed afgesteld.” Hellen van der Plas van Signify heeft daar een oplossing voor, die ook Constatijn Berning van EDGE aanspreekt: “We kunnen verspilling tegengaan met sensoren.” Blaauw komt daar nog op terug: “We moeten echt meten op gebruik. Laten we dus zoeken naar de echte waarheid.”

 

DGBW Dag 2

Hellen van der Plas van Signify: “We kunnen verspilling tegengaan met sensoren.” Klik op de foto voor meer foto's van dit gesprek.

Meekrijgen

Het meten is een eerste stap, het meekrijgen van klanten een tweede. Cécile Cluitmans van Arcadis is van mening dat je het initiatief moet nemen: “Bij gunning voor de renovatie van station Eindhoven stond duurzaamheid nog niet op de agenda. Wij hebben dat er wel op gezet. Dat vind ik mooi. Nu meest duurzame station van Nederland.” Iets dat Allard van Spaandonk ook met Bouwinvest doet, maar waarin hij ook eerlijk is: “Het is de grootste uitdaging om als eigenaar huurder mee te krijgen. Al is er in de kantorensector wel interesse.” Hein Wegdam van ING REF voegt daar nog een stakeholder aan toe: “Vraag jezelf af, wat heeft de bank eraan. Maak die businesscase.”

 

Bekijk hier de uitzending van de Expertsessie Paris Proof

Deel 1: met Machteld de Kroon, Manager directeur Bouw, Infra en Maritiem van TNO, Phillip Blaauw CEO INNAX en Roderick Glerum Directeur Zakelijke markt van Vattenfall.

 

Deel 2: met Cecile Cluitmans, Directeur divisie gebouwen bij Arcadis Nederland, Allard van Spaandonk, Chief Investment Officer Dutch Investments bij Bouwinvest en Constantijn Berning, Executive Development Director bij EDGE.

 

Deel 3: met Hein Wegdam, Directeur Sustainable and Innovative Real Estate Products van ING Real Estate Finance, Mark van Wordragen, Directeur van Croonwolter&dros en Hellen van der Plas, CEO Signify Benelux.

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?