Consultatie geopend op uitbreiding MilieuPrestatie Gebouwen met energiegebruik

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) bestaat nu uit het meten van de uitstoot door materiaalgebruik. DGBC pleit al langer voor uitbreiding met operationeel energiegebruik en nu ligt er een rapport van de Nationale MilieuDatabase (NMD) met dat voorstel. De consultatie hierop is geopend en loopt tot donderdag 30 maart.

Met de publicatie van het rapport ‘Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in de MPG’ heeft Stichting NMD een stap gezet voor een meetbaar doelbereik voor reductie van CO₂-emissies in de bouw. Het is een antwoord op de wens uit de sector om de materiaalgebonden CO₂-emissies en de CO₂-emissies door energiegebruik van gebruiksenergie (use stage energy) in gelijke LCA-eenheden inzichtelijk te maken en deze dan in samenhang te bezien.  

EPBD 

De Stichting NMD sluit zich daarmee aan bij het voorstel voor de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).  Het voorstel geeft aan dat de energieprestatie van een gebouw niet alleen moet worden uitgedrukt in hoeveelheden energiebehoefte, het gebruik en uitgedrukt in kWh/yr, maar ook een berekende prestatie Global Warming Potential (CO2-equivalenten). 

Lees het bericht op de site van NMD of ga direct naar de consultatie

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024