Consultatie geopend op uitbreiding MilieuPrestatie Gebouwen met energiegebruik

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) bestaat nu uit het meten van de uitstoot door materiaalgebruik. DGBC pleit al langer voor uitbreiding met operationeel energiegebruik en nu ligt er een rapport van de Nationale MilieuDatabase (NMD) met dat voorstel. De consultatie hierop is geopend en loopt tot donderdag 30 maart.

Met de publicatie van het rapport ‘Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in de MPG’ heeft Stichting NMD een stap gezet voor een meetbaar doelbereik voor reductie van CO₂-emissies in de bouw. Het is een antwoord op de wens uit de sector om de materiaalgebonden CO₂-emissies en de CO₂-emissies door energiegebruik van gebruiksenergie (use stage energy) in gelijke LCA-eenheden inzichtelijk te maken en deze dan in samenhang te bezien.  

EPBD 

De Stichting NMD sluit zich daarmee aan bij het voorstel voor de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).  Het voorstel geeft aan dat de energieprestatie van een gebouw niet alleen moet worden uitgedrukt in hoeveelheden energiebehoefte, het gebruik en uitgedrukt in kWh/yr, maar ook een berekende prestatie Global Warming Potential (CO2-equivalenten). 

Lees het bericht op de site van NMD of ga direct naar de consultatie

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?