Brandbrief stop fossiele subsidies aan Kamerleden aangeboden

Op dinsdag 30 januari heeft Wise Nederland namens meer dan 50.000 mensen en 325 bedrijven, de brandbrief ‘stop fossiele subsidies’ aangeboden aan de nieuwe Tweede Kamerleden van de commissie Economische Zaken en Klimaat. Want een afbouwplan fossiele subsidies ligt er, ondanks meerdere toezeggingen, nog steeds niet. 

Ook Jan Kadijk was namens DGBC aanwezig. DGBC ondertekende de brief al eerder en was ook betrokken bij de eerdere gesprekken met o.a. minister Jetten. 

Kamerleden nemen petitie in ontvangst

Kamerleden Tjeerd de Groot, Suzanne Kröger, Laurens Dassen en Christine Teunissen namen de petitie in ontvangst. Lisanne Boersma, directeur Wise Nederland, maakte de urgentie van afschaffing nog maar eens glashelder in een gloedvol betoog

'Fossiele subsubsidie vertraagt de transitie'

Jan Kadijk: “Fijn om te merken dat enkele Tweede Kamerleden er toch wel bovenop zitten, naast die oorverdovende stilte vanuit het demissionaire kabinet op dit thema. In Buitenhof van afgelopen zondag onderstreepte DNB-president Klaas Knot al de kansloosheid van bedrijven die in hoge mate afhankelijk zijn van fossiele subsidies. “We zouden een einde moeten maken aan die vormen van economische activiteit die onder de werkelijke kostprijs produceren”, aldus Klaas Knot in zijn advies aan de formerende partijen. Om vervolgens te expliciteren dat hij dan doelt op bedrijven die aan de fossiele subsidiekraan hangen. En inderdaad, elke eurocent fossiele subsidie vertraagt de transitie naar een duurzame economie dus daar moeten we vandaag nog mee stoppen.''

Onderteken de brandbrief


Heb jij of heeft jouw organisatie de brandbrief al mede-ondertekend? Doe het alsnog: meer dan 300 bedrijven en 50.000 ondertekenaars gingen je voor. 

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?