>

Thema's - Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie met BREEAM

Het meetbaar maken van klimaatadaptatie is eveneens een belangrijk pijler binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van de overheid. DGBC ziet het als een natuurlijke taak om klimatologische ontwikkelingen meetbaar en inzichtelijk te maken, alvorens tot planmatige aanpak over te gaan. Binnen BREEAM-NL – een integrale meetmethode voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving – zijn er mogelijkheden om dit te realiseren.  

Klimaatadaptatie is weliswaar in geen van de BREEAM schema’s een aparte, aanwijsbare categorie. Maar, er zijn credits die over klimaatadaptatie-onderwerpen gaan. Het is mogelijk om de prestaties die in de credits worden genoemd, over te nemen in een uitvraag; de credits bieden toetsbare criteria. Ook de relevante definities zijn binnen de credit aangegeven waardoor helder is wat er wordt bedoeld en er veel ruis wordt voorkomen. De ontwikkelaar die met zijn voorstel/ontwerp de meeste punten haalt, kan bonuspunten krijgen bij de beoordeling. Om de ‘puntenclaim’ onafhankelijk te laten toetsen is de BREEAM-certificering geschikt. Een onafhankelijke assessor kijkt mee naar het gepresenteerde bewijsmateriaal. Pas als uit die onafhankelijke toetsing blijkt dat alle punten goed zijn onderbouwd, wordt het certificaat afgegeven.

Verder onderzoek noodzakelijk

BREEAM is niet gemaakt om alleen maar klimaatadaptiviteit te bevorderen. Het beoogt een allesomvattende benadering van duurzaamheid te bevorderen, en dat op een concrete manier die meetbaar is. Het certificeren van een subset aan BREEAM-credits is in de huidige BREEAM-systematiek niet mogelijk. Wel is het mogelijk om een BREEAM-certificering te doen op een beperkt aantal credits. Dit zal uiteraard wel leiden tot een lage puntenscore en daarmee tot een laag aantal BREEAM-sterren. Klimaatadaptiviteit is dus goed te meten door de BREEAM-certificering te gebruiken en op de klimaatgerelateerde credits hoge eisen te stellen. Verder onderzoek is noodzakelijk. DGBC is bereid te onderzoeken hoe een certificering met een klimaatadaptief accent kan worden geaccommodeerd/ingebed in bestaande structuren en werkprocessen.

Het meetbaar maken van dit thema, met behulp van BREEAM, zal bijdragen aan een constructieve en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress en droogte en het beperken van overstromingsrisico’s.

Laatste nieuws

Founding partner BAM: ‘DGBC is een belangrijke spreekbuis’

Founding partner BAM: ‘DGBC is een belangrijke spreekbuis’

Contractvormen installatiebranche zijn veelal circulair, de invulling alleen nog niet

Contractvormen installatiebranche zijn veelal circulair, de invulling alleen nog niet

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst