Werksessie #BuildingLife - Naar een National Whole Life Carbon Roadmap

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, is het terugdringen van de concentratie CO2  in de atmosfeer een wereldwijde uitdaging. Daarbij wordt nu vooral ingezet op energiebesparing en duurzame energie tijdens het gebruik van een gebouw. Maar er is urgentie om binnen de gehele bouwsector CO2-doelstellingen te realiseren. Hierbij moeten we naast de operationele energie ook kijken naar de uitstoot van de productie, bouw en sloop van de gebouwen. DGBC werkt in het project #BuildingLife toe naar een nationale Net Zero Whole Life Carbon roadmap. Wat betekent deze roadmap voor de Nederlandse bouwsector? En hoe gaat de roadmap er eigenlijk uit zien? Schrijf je direct in voor deze werksessie.

Programma

Na een korte toelichting op het project #BuildingLife geven we in de plenaire sessie inzicht in de betekenis van een Net Zero Whole Life Carbon visie voor de Nederlandse bouwsector. Aan de hand van inspirerende voorbeelden laten we zien wat Whole Life Carbon is en hoeveel CO2 de Nederlandse bouwsector in 2040 nog maximaal mag uitstoten. 

Vervolgens gaan we in kleinere groepen uiteen om vanuit de verschillende stakeholders te bepalen hoe we deze visie kunnen inrichten en hoe we daar komen. Hoe ziet de keten er nu uit en waar liggen de invloedssferen van de verschillende stakeholders? Aan de hand van de invloedssferen bespreken we de te nemen stappen voor de roadmap voor Nederland.

Doel werksessie

Gezamenlijk werken we aan een visie en benadering voor de roadmap. We horen graag van de verschillende stakeholders wat er nodig is om zich te verbinden aan een Whole Life Carbon visie. Welk beleid, instrumenten of tools zijn hier nog voor nodig? En welke strategieën of oplossingen moeten we hiervoor nog ontwikkelen? 

#BuildingLife

DGBC werkt de komende twee jaar met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere Europese Green Building Councils aan het project #BuildingLife. Het doel van de samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Carbon Aanpak. Bij deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar de CO2   die bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, maar naar de CO2 die vrijkomt bij de realisatie en onderhoud van het gebouw: de hele levenscyclus van een gebouw. Lees hier meer over deze Europese samenwerking.

Dit webinar is een werksessie van een #BuildingLife reeks naar een Nationaal Whole Life Carbon Roadmap in Nederland.

Aanmelden

Aanmelden kan via de inschrijfknop links. Deelname is gratis. 

Gerelateerd nieuws

Webinar verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Webinar verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Kijk terug: Webinar - COVID-19 maatregelen in gebouwen Ionisatie en UV-licht

Kijk terug: Webinar - COVID-19 maatregelen in gebouwen Ionisatie en UV-licht

Kijk terug: Webinar - Routekaart verduurzaming zorgvastgoed: lessen uit de praktijk

Kijk terug: Webinar - Routekaart verduurzaming zorgvastgoed: lessen uit de praktijk