Seminar EU Taxonomie: impact groene spelregels op bouw- en vastgoedsector

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Op donderdagmiddag 29 juni organiseert DGBC een seminar over de impact van de EU Taxonomie op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. De groene spelregels van de Europese Unie gaan een grote rol spelen in de bouw- en vastgoedsector en zullen niet alleen financiële instellingen raken. Tijdens dit interactieve seminar lichten we de criteria toe die van belang zijn voor jou en delen we praktijkervaringen van bedrijven in de keten. Ook zal EU-Gezant Robert Dijksterhuis (ministerie van BZK) inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van Europees beleid voor duurzaam bouwen.

EU Taxonomie: iedereen krijgt ermee te maken

In de EU Taxonomie staan uitgangspunten wanneer je onder andere een aankoop, nieuwbouw of renovatie duurzaam mag noemen. Dat heeft grote gevolgen voor de financiering van projecten. De regels hebben niet alleen impact op de technische eisen van het vastgoed, maar vragen ook om een aangepaste financiële werkwijze en een grote hoeveelheid betrouwbare data voor rapportage. In de toekomst wordt de scope van de EU Taxonomie alleen maar verder uitgebreid. Ook al ben je nu niet verplicht te rapporteren, private en publieke partijen gaan wel van je verlangen dat jouw economische activiteiten in lijn zijn met de EU Taxonomie.

Landelijke handreiking EU Taxonomie door DGBC

De criteria waarop de EU Taxonomie toetst zijn Europees vastgelegd. Nog niet alle criteria zijn definitief vastgesteld, zijn multi-interpretabel of kunnen naar de lokale omstandigheden vertaald worden. Daarom heeft DGBC in samenwerking met een werkgroep één landelijke handreiking gemaakt van de EU Taxonomie criteria voor de meest relevante paragrafen. Met de online handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier worden beoordeeld in Nederland.

Bekijk de DGBC-handreiking

Seminar in het kort

We gaan tijdens de middag in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de gevolgen voor de verschillende type partijen in de keten? Denk aan bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten, maar ook aan financiers en accountants.
  • Waarom moet je als partij voldoen aan deze nieuwe spelregels?
  • Welke vragen kun je als partij verwachten van jouw ketenpartners? Welke vragen stellen vastgoedbeleggers bijvoorbeeld aan hun bouwer en leveranciers?
  • Met welke extra duurzaamheidscriteria moet je rekening houden bij bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie, eigendom en/of aankooptrajecten?

Kortom, het wordt een praktische, informatieve en interactieve sessie die je niet mag missen vol met informatie die belangrijk is voor jou, je klanten en je bedrijfsvoering.

Locatie en tijdstip

14.00 – 17.30 uur (Inloop om 13.30 uur). Locatie New Babylon, Den Haag. 

Deelnemen 

Er is plaats voor maximaal 120 deelnemers. Deelname voor DGBC-partners is kosteloos voor maximaal 3 deelnemers per partner. Niet-partners betalen 195 euro excl. btw. Wil je aanwezig zijn? Meld je snel aan!

Meer informatie over de EU Taxonomie

Hoe groen zijn jouw investeringen nu echt? Dat is de centrale vraag bij de zogenoemde EU Taxonomie die op 1 januari 2022 is ingegaan. 

De EU Taxonomie bevat een classificatiesysteem waarmee investeerders en bedrijven kunnen aangeven welke investeringen wel en niet duurzaam zijn, en op welke milieudoelen deze impact hebben. Partijen die (groene) financiële producten aanbieden, zoals banken en beleggers en grote bedrijven zijn verplicht te rapporteren welk aandeel van hun investeringen voldoen aan de EU Taxonomie. Lees meer.


13:30 Ontvangst deelnemers
14:00 Aanvang plenair programmaAnnemarie van Doorn (DGBC) 

Algemene plenaire intro over de scope van de EU Taxonomie Frank Stockman (Altera) 

Uitleg Europese Verordening naar Europese Richtlijnen (NU en in de nabije Toekomst)Robert Dijksterhuis (BZK)

Ervaring implementatie op bedrijfsprocessJurrienne Schijff (BAM) en Robert Koolen (Heijmans)
15:00Pauze
15:30SubsessiesSubsessie 1. KlimaatmitigatiePeter Gabriels (DGBC) en Piet Hein Schram (EEM-NL Hub)

Subsessie 2. KlimaatadaptatieRomee Prijden (DGBC) en Jeroen van Eekelen (Sweco)

Subsessie 3. Bescherming Water en Maritieme hulpbronnen. Voorkomen van verontreiniginAnna Verbrugge (DGBC)  en Jean Franzen (DGMR)

Subsessie 4. Transitie naar een Circulaire EconomieRuben Zonnevijlle (DGBC)  en Erik Bottema (BAM)

Subsessie 5. Herstel Biodiversiteit en EcosystemenEdith Maingay (DGBC)  en Maarten Alberse (NL Greenlabel)
16:15Pauze
16:25Aanvang plenair programma deel 2Annemarie van Doorn (DGBC)

Uitbreiding scope EU Taxonomie met komst CSRD per 2025Albert-Jan Knol (BDO-accountants)

Introductie CSDDDOlga van Leeuwen (SER)

Screening woongebouw Jonas - BREEAM OutstandingPatrick Meijers (Orange Architects) en Albert-Jan Vermeulen (MAT25)
17:20Borrel

Sprekers plenaire programma

Edith Maingay
Projectmanager EU Taxonomie bij DGBC
Robert DijksterhuisRobert Dijksterhuis
Gezant Duurzaam Bouwen bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frank StockmannFrank Stockmann
Corporate Compliance Officer bij Altera Vastgoed N.V.
Albert-Jan KnolAlbert-Jan Knol
Senior Manager Audit & Assurance / ESG bij BDO Nederland

Jurrienne Schijff
Head of Group Business Control bij BAM

Robert Koolen
Directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans
Olga van Leeuwen
Chairperson Works Council bij SER
Albert-Jan Vermeulen
BREEAM-NL Expert at MAT25

Patrick Meijers
Founding partner Orange Architects