Real Estate & Building Future Proof Festival

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Tijdens het tweedaagse Real Estate & Building Futureproof Festival staat de toekomst van de bouw- en vastgoedsector centraal. Op 21 september is DGBC aanwezig bij sessies over de vergelijking tussen de EU Taxonomie en BREEAM-NL, over Paris Proof en over duurzaam investeren met Environmental, Social & Governance (ESG). 

Programma 

Op het programma staan kennissessies, panels, workshops en excursies rondom thema’s als Paris Proof, ESG, houtbouw, mobiliteit, woningbouw en verduurzaming. Het festival vindt plaats op verschillende locaties op de Amsterdamse Zuidas en is een initiatief van Holland ConTech & PropTech. 

Wat is er nodig voor een Paris Proof Gebouw?

21 september | 12.45 uur – 13.30 uur | CIRCL

Wat is er nodig voor een Paris Proof gebouw?

met Luc van de Boom (Cooltree/Scaler) Cees van der Spek (EDGE), Paul de Ruiter en Dennis van der Stoop (NSI) en Annemarie van Doorn (DGBC)

Duurzaam investeren in vastgoed middels ESG 

21 september | 14.45 uur – 15.30 uur | CIRCL

ESG is niet langer slechts een modewoord, maar is een drijvende kracht geworden achter veel ontwikkelingen en investeringen op de markt. Ook de bouw- en vastgoedmarkt ontsnapt niet aan deze ontwikkeling. ​​​​​​​In het gesprek zullen vastgoedexploitatie-vraagstukken centraal staan. Vanuit het beleggersperspectief zal er verkend worden waar de grenzen (komen te) liggen als het gaat om duurzaam investeren in vastgoed middels ESG? Beleggers mogen wettelijk gezien niet alles. Hoe wordt het optimum bepaald tussen rendement/risico en ESG en hoe zorg je ervoor dat het lange termijn rendement zowel financieel als qua ESG blijft groeien in de exploitatie? Wat is daarvoor nodig en met wie doe je dat samen? Waar zien we interessante goede of knellende voorbeelden? 

Met Norbert Bol (NEVAP), Annemarie van Doorn (DGBC), Bernardo Korenberg (Bouwinvest) en Rudy Verstappen (Altera) 

Nieuwe groene spelregels uit Europa: de verhouding tussen EU Taxonomy en BREEAM-NL 

21 september | 15.45 uur – 16.25 uur | Loyens & Loeff

Om echt duurzame beleggingen te ondersteunen, heeft de EU een classificatiesysteem (EU Taxonomie) ontwikkeld waarmee kan worden nagegaan welke economische activiteiten duurzaam zijn. Of te wel: hoe groen zijn jouw investeringen nu echt? In deze sessie zullen wij dit classificatiesysteem en de toepassing ervan op bouw- en vastgoedactiviteiten toelichten en ingaan op de vereisten om deze activiteiten ‘taxonomy aligned’ te krijgen. Daarnaast zullen we overeenkomsten en discrepanties tussen deze EU Taxonomie en de huidige marktpraktijken in beeld brengen, met name als het gaat om de certificering van gebouwen. Een eerste aanzet is hiervoor gemaakt met een vergelijk in hoeverre je met BREEAM-NL al voldoet aan deze EU Taxonomie. Wanneer je een BREEAM-NL certificaat hebt, kan je voor enkele bouw- en vastgoedactiviteiten gedeeltelijk of volledig voldoen aan de EU Taxonomie. Hiermee kun je als marktpartij aan – onder andere – je investeerders laten zien dat een bouw- en vastgoedactiviteit voldoet aan de eisen van de EU Taxonomie, en dus als ‘groen’ bestempeld mag worden. Lees verder.

21 september | 13.45 uur – 14.30 uur 

Met Edith Maingay (DGBC) en Ariane Brohez (Loyens & Loeff) 

Aanmelden 

Aanmelden kan via de inschrijfknop links. Op deze website vind je ook meer informatie over het programma.  

Partners van DGBC krijgen 75% korting door gebruik te maken van de speciale aanmeldlink

Nieuwe groene spelregels uit Europa: de verhouding tussen EU Taxonomy en BREEAM-NL 

21 september | 15.45 uur – 16.25 uur 

ESG is niet langer slechts een modewoord, maar is een drijvende kracht geworden achter veel ontwikkelingen en investeringen op de markt. Ook de bouw- en vastgoedmarkt ontsnapt niet aan deze ontwikkeling. Om echt duurzame beleggingen te ondersteunen, heeft de EU een classificatiesysteem ontwikkeld waarmee kan worden nagegaan welke economische activiteiten duurzaam zijn. Of te wel: hoe groen zijn jouw investeringen nu echt?

Een dergelijke classificatie is verankerd in de Taxonomie Verordening van de EU die op 1 januari 2022 is ingegaan. Bedrijven en instellingen die aan deze nieuwe groene spelregels van de EU moeten voldoen, zijn verplicht te rapporteren over de milieudoelen die zijn gericht op het tegengaan en voorkomen van klimaatverandering.

Financiers van (commercieel) vastgoed, hypotheekverstrekkers, grote institutionele en particuliere beleggers en grote vastgoedbedrijven krijgen er direct mee te maken, maar de hele bouw- en vastgoedsector zal er indirect gevolgen van ondervinden. Want de EU Taxonomie gaat over álle bouw- en vastgoedactiviteiten, van aankoop en eigendom tot renovatie of nieuwbouw en installatie.

Al die activiteiten worden beoordeeld op hun effecten en bijdragen aan klimaat en ecologie, van luchtkwaliteit tot diepzee en circulariteit.
 

In deze sessie zullen wij dit classificatiesysteem en de toepassing ervan op bouw- en vastgoedactiviteiten toelichten en ingaan op de vereisten om deze activiteiten ‘taxonomy aligned’ te krijgen. Daarnaast zullen we overeenkomsten en discrepanties tussen deze EU Taxonomie en de huidige marktpraktijken in beeld brengen, met name als het gaat om de certificering van gebouwen. Een eerste aanzet is hiervoor gemaakt door de Dutch Green Building Council (DGBC) met een vergelijk in hoeverre je met BREEAM-NL al voldoet aan deze EU Taxonomie. Wanneer je een BREEAM-NL certificaat hebt, kan je voor enkele bouw- en vastgoedactiviteiten gedeeltelijk of volledig voldoen aan de EU Taxonomie. Hiermee kun je als marktpartij aan – onder andere – je investeerders laten zien dat een bouw- en vastgoedactiviteit voldoet aan de eisen van de EU Taxonomie, en dus als ‘groen’ bestempeld mag worden. 

Met Edith Maingay (DGBC) en Ariane Brohez (Loyens & Loeff)