Green Building Talks - Stikstofvrij bouwen: geen keuze maar noodzaak

“We zien het tijdens de bouw wel door de vingers”, luidde het uitgangspunt van de in 2021 ingevoerde bouwvrijstelling voor de uitstoot van stikstof. De maatregel, ingevoerd als noodgreep ter stimulering van de bouw na de eerste stikstofcrisis, werd op 2 november door de Raad van State afgeschaft omdat de maatregel in strijd is met de Europese natuurbeschermingswet. Door de afschaffing van deze maatregel wordt het alsmaar duidelijker dat het bouwen zonder uitstoot – zij het stikstof, fijnstof of CO2 – niet langer een keuze is maar een noodzaak. De grote bouwopgave waar we op de korte termijn mee te maken hebben staat hierin lijnrecht tegenover de bescherming van natuur en milieu op de lange termijn. Is het mogelijk om de twee te verenigen? Hoe ziet emissieloos bouwen en ontwikkelen eruit in de praktijk, en wat is ervoor nodig om het tot een succes te brengen? Daarover gaan we met ondernemers, ontwikkelaars, onderzoekers, politici en andere experts in gesprek.

Met in dit programma:

Jan-1-scaled.jpgJan Kadijk, Manager Kennis en Innovatie DGBC
1619199142094.jpegLeontien de Waal, Sector Banker Bouw ABN Amro
lev.pngLev Avitan, Filosoof, activist en spoken word artiest
Atto-Harstra.pngAtto Harsta, Transitiestrateeg en innovatiemanager
Laura Bromet, Tweede Kamerlid GroenLinks
Jan Fokkema, Directeur NEPROM
Menno Rubbens, Directeur van cepezed project
Joris Deur, Architect en partner ZZDP Architecten
Tom Blankendaal, Project manager Circular Economy at BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv
Albert Dun, Director Dun Agro

Over Green Building Talks

Pakhuis De Zwijger, ABN AMRO en DGBC organiseren vanaf oktober 2022 een een serie online Talkshows. Onder de noemer Green Building Talks willen we het onderwerp “duurzaamheid in de gebouwde omgeving’’ verder concretiseren en met name de samenhang tussen subthema’s als energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen belichten. De talkshow wordt opgenomen in de studio bij Circl Amsterdam (naast het hoofdkantoor van ABN AMRO).
Alle afleveringen kun je hier terugkijken.

DGBC-partners

ABN AMRO