DGBC op PROVADA

Vastgoedbeurs PROVADA vindt dit jaar plaats van dinsdag 11 tot en met donderdag 13 juni in RAI Amsterdam. Met meer dan 300 standhouders en ruim 26.000 bezoekers is PROVADA het grootste vastgoedevenement van Nederland. Ook dit jaar is DGBC te vinden op PROVADA: samen met BREEAM-NL en 15 DGBC-partners staan wij op het Paris Proof Plein (Hal 12 Stand 56) en hebben we iedere dag een grote plenaire kennissessie in Forum / Arena.

Bekijk het volledige programma op het Paris Proof Plein, inclusief de bijeenkomsten van alle partners, voor dinsdag, woensdag en donderdag.  

Bouwen, transformeren en renoveren

Nederland staat voor grote uitdagingen: van een toenemende woningnood tot het energieneutraal maken van de bestaande gebouwde omgeving. Tegelijkertijd moet dit allemaal op een verantwoorde wijze gebeuren, willen we een gezonde en veilige wereld achterlaten voor onszelf en voor de generaties na ons.  Een toekomstbestendige bouwsector moet bouwen, transformeren en renoveren binnen de ecologische grenzen van de planeet en dit moet ook nog eens snel. Dat betekent een fors lagere CO₂-uitstoot, minder materiaalverbruik en minder milieuvervuiling in de komende vijf jaar. Deze opgave kunnen we niet alleen aanpakken, hierbij speelt de hele keten een rol. 

Paris Proof Plein 

Daarom laten DGBC, BREEAM-NL en 15 verschillende DGBC-partners op het Paris Proof Plein oplossingen zien voor een Paris Proof gebouwde omgeving. Kom langs om het Paris Proof Plein om in gesprek te gaan met deze vooruitstrevende partijen.

Op het Plein hebben we ook een podium waar DGBC verschillende momenten heeft zoals het ondertekenen van het Paris Proof Commitment door nieuwe ondertekenaars, BREEAM-uitreikingen en nog meer. Onder het tabblad 'Programma' een overzicht van alle bijeenkomsten van DGBC. 

Bekijk het volledige programma op het Paris Proof Plein, inclusief de bijeenkomsten van alle partners, voor dinsdag, woensdag en donderdag.  

Forum en Arena 

We zijn niet alleen op het Paris Proof Plein te vinden, ook hebben we iedere dag in het Forum of Arena (hal 12) een plenaire bijeenkomst. Welke kennissessies staan er gepland?

 • Tijdens de kennissessie op dinsdag gaan we in op het Paris Proof Commitment en ESG-rapportage. Wat betekenen de Europese regels voor Paris Proof?
 • We gaan woensdag met publieke en private partijen in gesprek over wat die transparantie over klimaatrisico’s in de markt teweeg gaat brengen.
 • En op donderdag komt de EU Taxonomie en BREEAM-NL aan bod.

Bekijk hier het uitgebreide programma inclusief sprekers. 

Bovendien zijn onze collega’s te vinden op PROVADA op stands van onze partners. Een overzicht komt binnenkort onder het tabblad ‘Programma’.

Tijdens PROVADA organiseren DGBC en BREEAM-NL kennissessies, hieronder een overzicht van de programmering. NB: Het programma is onder voorbehoud, de sprekers worden de komende tijd nog verder aangevuld.   

Kennissessie 1: Paris Proof Commitment en ESG-rapportage 

 • Datum: Dinsdag 11 juni 2024 
 • Tijd: 13:15 uur – 14:00 uur  
 • Locatie: Arena (hal 12, stand 60) 

Europa heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit betekent scherpere internationale wetgeving, zoals de EU Taxonomie en de CSRD. Iedereen zal er in de keten vroeg of laat mee te maken krijgen. Maar wat betekenen deze regels voor 'Paris Proof'? Met het Paris Proof Commitment lopen partijen immers voor de Europese en nationale regelgeving uit. Voor de bestaande bouw gaat het daarbij vooral om energiezuinigheid, voor nieuwbouw om de milieuimpact van bouwmaterialen en installaties. In dit panelgesprek horen we van koplopers hoe zij hiermee aan de slag gaan. En wat andere vastgoedeigenaren, bouwbedrijven en huurders in Nederland hiervan kunnen leren. Vooral de rol van huurders kan actief worden ingezet om van split-incentive naar shared-incentive te gaan voor een optimaal resultaat. Om dit ook juridisch te ondersteunen heeft de Expertgroep Paris Proof Juridische zaken een tweetal allonges Paris Proof ontwikkeld die aan het eind van deze sessie wordt gepresenteerd. Een interessante bijeenkomst voor beleggers, bouwbedrijven en eindgebruikers.

Sprekers en moderator: 

 • Patrick de Baat (a.s.r.) 
 • Constantijn Berning (EDGE) 
 • Coert Zachariasse (Delta Development) 
 • Timo Stuij (De Vries en Verburg)
 • Marije Overwater (DLA Piper) 
 • Annemarie van Doorn (DGBC) – moderator 

Kennissessie 2: Nationale en internationale regelgeving rond klimaatrisico’s een gamechanger? 

 • Datum: Woensdag 12 juni 2024 
 • Tijd: 15.15 – 16.00 uur 
 • Locatie: Forum 1 (hal 12, stand 55) 

De EU gaat de komende jaren steeds meer vastgoedpartijen verplichten om te rapporteren over klimaatrisico’s. Tijdens deze sessie gaan we met publieke en private partijen in gesprek over wat die transparantie over klimaatrisico’s in de markt teweeg gaat brengen. Klimaatrisico’s vragen immers om adaptatie: aanpassing van gebouw en gebied, maar bij nieuwbouw en locatiekeuze kunnen ze ook leiden tot andere locatievoorkeuren in de markt. Wordt er al gestuurd op basis van nieuwe inzichten over klimaatrisico’s of nieuwe beleidsrichtingen bij de overheid? En wie monitort daadwerkelijke uitvoering? 

Sprekers en moderator: 

 • Marlies van der Maarel (Gemeente Rotterdam)
 • Bouke de Vries (Rabobank) 
 • Rudy Verstappen (Altera) 
 • Jan Kadijk (DGBC) 
 • Tom van ’t Hek - moderator 

Kennissessie 3: Met je gebouw voldoen aan de EU Taxonomie? 

 • Datum: Donderdag 13 juni 2024 
 • Tijd: 12:00 uur – 12:45 uur 
 • Locatie: Forum 1 (hal 12, stand 55) 

Met je gebouw of gehele portefeuille voldoen aan de EU Taxonomie? In dit panelgesprek gaan we samen met beleggers en een accountant in op de haken en ogen van de EU Taxonomie. We geven handvatten en schetsen we een relatief makkelijkere route richting de EU Taxonomie. Tipje van de sluier: gebruik de handreiking van DGBC en maak gebruik van bestaande methodieken en instrumenten zoals BREEAM-NL. Met BREEAM-NL leg je je gebouw naast prestatie-eisen op het gebied van energie, klimaatadaptatie, circulariteit, gezondheid en biodiversiteit en pak je automatisch al veel punten mee die verplicht zijn vanuit de EU Taxonomie. In Europese wetstermen kan je zo een substantiële bijdrage leveren aan het klimaat, zonder onbedoeld een negatief effect teweeg te brengen. En weet je wat het mooie is? In de toekomst kan bij elk BREEAM-NL certificaat een EU Taxonomie verklaring worden gegenereerd. Door te investeren in duurzaamheid maak je je gebouw zo écht toekomstbestendig, loop je vooruit op wet- en regelgeving én borg je een makkelijker en mooier morgen. 

Sprekers en moderator:

 • Martijn Vlasveld (Edmond de Rothschild) 
 • Tanja van de Lagemaat (PwC) 
 • Gert de Vos (Bouwinvest)
 • Thomas Heye (DGBC) 
 • Annemarie van Doorn (DGBC) - moderator

DGBC en BREEAM-NL organiseren op het Paris Proof Plein (hal 12, stand 56) allerlei bijeenkomsten en ondertekenmomenten. Hieronder een overzicht. NB: het programma is onder voorbehoud. 

11-jun

Dinsdag

 


TijdWieWat 
11:15-11.45DGBC/VanbeekWEii-licentiehouder uitreiking
14:00-14.30Paris Proof (RHDHV/DGBC)Total Cost of Paris Proof: Rendement van toekomstbestendig vastgoed
14:45-15:15CITYFÖRSTERCarbon Based Urbanism - Panel discussie
12-jun

Woensdag

 


TijdWieWat 
10:30-11.00DGBCWEii-licentiehouder uitreiking
11:15-11.45KnaufCirculaire visie en materiaalgebruik in nieuw behandelhuis 'De Dries' van GGNet
12:00-12.30Paris Proof (RHDHV/DGBC)Paris Proof Beyond: Toekomstbestendig vastgoed in relatie tot komende wetgeving
14:00-14.30Paris Proof (DGBC) Ondertekenmoment Paris Proof Commitment
14:45-15.15DGBCSociale Duurzaamheid Alliantie
16.30-18.00Paris Proof PleinGezamenlijke borrel 
13-jun

Donderdag

 


TijdWieWat 
11:15-11.45BREEAM-NLBREEAM-NL Quiz
14:45-15:15CITYFÖRSTERCarbon Based Urbanism - Panel discussie
14:45-15.15Paris Proof (RHDHV/DGBC)Paris Proof en brede duurzaamheid: Toekomstbestendig vastgoed meer dan energieneutraal

Dinsdag 11 juni

Vanbeek Licentiehouder WEii-certificaat

11 juni 11:15-11.45 uur  

Veel marktpartijen maken gebruik van de Werkelijke Energie intensiteit indicator, oftewel WEii, om de energiebesparing en CO2-reductie van hun gebouwen en portefeuilles te monitoren. Een WEii-licentiehouder is aantoonbaar in staat een correcte WEii-score op te stellen en daarmee gekwalificeerd om een WEii-certificaat van een gebouw af te geven. Vanbeek is één van deze licentiehouders geworden. In deze sessie wordt stilgestaan bij het belang van een WEii-certificaat en komt een aansprekend voorbeeld aan bod: een gemeentelijk monument uit 1875. Met de inzet van diverse maatregelen en innovaties kan je ook dit vastgoed op een praktische manier Paris Proof maken. Met Martin Mooij (DGBC) en Ron Hendriks (Vanbeek).

Total Cost of Paris Proof: Rendement van toekomstbestendig vastgoed

11 juni 2024 14:00 – 14:30 uur

Wilt u weten wat de totale kosten (TCO) zijn die Paris Proof vastgoed met zich meebrengen? Of vraagt u zich af hoe u dit kunt financieren en wat de effecten zijn op lange termijn rendement? In deze presentatie gaan we in op de korte en lange termijn ontwikkelingen die zich in het veranderend duurzaam vastgoed landschap gaan afspelen. En hoe de investeringen ter verduurzaming van vastgoed  als organisatie en als maatschappij zijn terug kunnen verdienen. Sprekers: Rinus Vader en Thomas Verhoeven (RHDHV).

CITYFÖRSTER - Carbon-Based Urbanism: pitch en debat  

11 juni 2024 14:45-15.15 uur

De impact van nieuwe infrastructuur, de mobiliteitsvraag en lifestyle van gebruikers moeten meegewogen worden in gebiedsontwikkelingen. Daarom pleit CITYFÖRSTER voor Carbon-Based Urbanism: een integraal perspectief op milieu-impact zodat slimme keuzes op stedenbouwkundig niveau gemaakt worden om de uitstoot van gebouw, gebied én gebruiker te reduceren. Een holistisch perspectief op de samenhang tussen deze domeinen is cruciaal.  Samen met andere sprekers gaat CITYFÖRSTER hierover in discussie en wordt het thema vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Aan het panel nemen mee Laetitia Nossek (DGBC), Group A, TBI Woonlab, AM, Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Rotterdam.

Woensdag 12 juni

WEii-licentiehouder uitreiking 

12 juni 10:30-11.00 uur

Veel marktpartijen maken gebruik van de Werkelijke Energie intensiteit indicator, oftewel WEii, om de energiebesparing en CO2-reductie van hun gebouwen en portefeuilles te monitoren. Sinds begin dit jaar  kunnen marktpartijen met een licentie een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen. Een WEii-licentiehouder is aantoonbaar in staat een correcte WEii-score op te stellen en daarmee gekwalificeerd om een WEii-certificaat van een gebouw af te geven. De eerste licentiehouders worden tijdens dit moment in het zonnetje gezet. 

Circulaire visie en materiaalgebruik in nieuw behandelhuis 'De Dries' van GGNet

12 juni 11:15-11.45 uur

Tijdens deze sessie komt de visie van GGNet aan bod en het nieuwe gebouwconcept ‘De Dries’. Het is een doorvertaling naar circulair materiaalgebruik met o.a. de circulaire gipsplaat van Knauf. Tijdens de sessie doen we een oproep voor donorgebouwen om circulair bouwen nóg meer mogelijk te maken. Sprekers zijn: 
Margret Drok (SACON architecten), Walter Binnendijk (GGNet), Erik Koremans (New Horizon) en Jacco van ’t Hof (Knauf) met Annemarie van Doorn (DGBC) als moderator. 

Paris Proof Beyond: Toekomstbestendig vastgoed in relatie tot komende wetgeving

12 juni 12.00 - 12.30 uur

Bent u benieuwd hoe u als organisatie ervoor zorgt dat u voldoet aan de huidige en vooral aankomende wetgeving? En hoe u met Paris Proof vastgoed ervoor zorgt dat u de juiste stappen zet op het juiste moment? In deze presentatie gaan we in op een sterk veranderende vastgoed landschap, grotendeels aangestuurd vanuit Europese wet- en regelgeving. Sprekers: Thomas Verhoeven (RHDHV) en Martin Mooij (DGBC).

Paris Proof Commitment ondertekening

12 juni 14.00-14.30 uur

Meer dan 114 marktpartijen hebben inmiddels het Paris Proof Commitment ondertekend en verbinden zich daarmee aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. Vandaag ondertekenen diverse nieuwe partijen het commitment. 

Alliantie Sociale Duurzaamheid: het vervolg

12 juni 14:45-15.15 uur

Veel organisaties onderkennen inmiddels het belang van de ‘S’ voor ‘Social’ binnen ESG en benoemen dit in de communicatie. Iedereen geeft er op een eigen manier invulling aan, maar een eenduidige definitie, gemeenschappelijke taal en aanpak ontbreken. Daarom heeft Dutch Green Building Council (DGBC) in juni 2023 op PROVADA de Alliantie Sociale Duurzaamheid opgericht. Het doel van de alliantie is om investeerders en ontwikkelaars bij elkaar te brengen, die een actieve en positieve bijdrage aan sociale duurzaamheid in de gebouwde omgeving willen leveren. De alliantie is inmiddels gegroeid met diverse koplopers binnen de bouw- en vastgoedketen. Op woensdag 12 juni presenteren we onze stappen tot nu toe. 

Paris Proof Borrel

12 juni 16.30-18.00 uur

Een gezellige borrel aangeboden door de standhouders op het Paris Proof Plein. 

Bedankje Claire van Staaij

12 juni 16:45-17.00 uur 

Tijdens dit moment bedanken we Claire van Staaij (Sector Banker Real Estate bij ABN AMRO) voor haar inzet voor de adviesgroep BREEAM-NL In-Use de afgelopen jaren.

Donderdag 13 juni

BREEAM-NL Quiz

13 juni 11.15 – 11.45 uur

BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving en maakt de
duurzaamheidsprestatie van jouw gebouw en gebied inzichtelijk. Tijdens de quiz testen we jouw kennis van BREEAM-NL, doe mee en wie weet val je in de prijzen!

CITYFÖRSTER - Carbon-Based Urbanism: pitch en debat  

13 juni 2024 12:00-12.30 uur

De impact van nieuwe infrastructuur, de mobiliteitsvraag en lifestyle van gebruikers moeten meegewogen worden in gebiedsontwikkelingen. Daarom pleit CITYFÖRSTER voor Carbon-Based Urbanism: een integraal perspectief op milieu-impact zodat slimme keuzes op stedenbouwkundig niveau gemaakt worden om de uitstoot van gebouw, gebied én gebruiker te reduceren. Een holistisch perspectief op de samenhang tussen deze domeinen is cruciaal.  Samen met andere sprekers gaat CITYFÖRSTER hierover in discussie en wordt het thema vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Aan het panel nemen mee Laetitia Nossek (DGBC), Group A, TBI Woonlab, AM, Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Rotterdam.

Paris Proof en brede duurzaamheid: Toekomstbestendig vastgoed meer dan energieneutraal

13 juni 14:45-15.15 uur

Bent u benieuwd hoe Paris Proof zich verhoudt tot de Milieu Prestatie (MPG) van uw Gebouwen? Tijdens deze presentatie gaan we in op emissies en meer bij bouwen en verduurzamen. Sprekers: Guido den Teuling en Sven van Aspert (RHDHV) en Ruben Zonnevijlle (DGBC).

Bekijk het volledige programma op het Paris Proof Plein, inclusief de bijeenkomsten van alle partners, op dinsdag, woensdag en donderdag.  

Dinsdag 11 juni

 • 11:45 - 12:00 Framework Climate Adaptive Buildings: een methodiek om fysieke klimaatrisico’s voor een vastgoedportefeuille inzichtelijk te maken.

Georganiseerd door Altera Vastgoed, hal 12, stand 42.

Hoe maak je de fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk? Hoe groot is bij een specifiek gebouw de kans op hittestress, op verzakking bij droogte, op wateroverlast of zelfs overstroming? Lastige vragen die nogal eens verschillend worden beantwoord. Het rapporteren over klimaatrisico’s van bestaand vastgoed is steeds vaker gemeengoed, onder andere vanwege de EU Taxonomie. Stilzitten is voor gebouweigenaren, woningcorporaties, beleggers en overheden geen optie meer. Handelen naar geconstateerde risico’s is urgent en noodzakelijk. Maar hoe constateer je die risico’s? 

Een standaard methodiek daarvoor ontbreekt. DGBC werkt daarom in een brede alliantie van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden aan een ‘framework for climate adaptive buildings’ waarin een eenduidige methodiek komt te staan voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau. De presentatie zal ingaan op de methodiek, die open source is: wat is het en wat kunnen we ermee? Met Niels van Wonderen, Head of Asset Management Residential Altera en Jan Kadijk (DGBC).

 • 15.30 - 16.00 Paris Proof: Uitdagingen bij het verduurzamen van Rabobank's eigen vastgoed

Georganiseerd door Rabobank, hal 10, stand 10.

Met Martin Mooij (DGBC). Meer informatie volgt.

 • 16.00-16.30 Scope 3: een handreiking voor bouwbedrijven

Op de stand van Heijmans, hal 12, stand 26
 
Sturen op CO2 wordt steeds belangrijker, ook voor bouwbedrijven. Met Europese wetgeving en rapportageverplichtingen (zoals CSRD) is het van belang om inzicht te hebben in niet alleen je directe maar ook indirecte CO2-impact, ook wel scope 3 genoemd. Daarom heeft DGBC samen met een tiental koplopers uit de Nederlandse bouwsector de eerste stap gezet met het ontwikkelen van een handreiking. Met deze eenduidige interpretatie specifiek voor de Nederlandse bouwsector, is er een landelijke vertaalslag gemaakt om scope 3 inzichtelijk te maken. Op de stand van Heijmans, één van de bouwers betrokken bij het ontwikkelen van het document, aandacht voor het belang van deze handreiking en toelichting van Laetitia Nossek (DGBC) en betrokkenen met een officiële overhandiging van de handreiking aan Thomas Wellink, Senior Adviseur Duurzaam & Innovatief Bouwen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).